Statligt tandvårdsstöd

Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet består av två delar, dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett skydd mot höga kostnader:

1. Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett årligt bidrag för alla vuxna, i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Är du mellan 20 och 29 år eller över 75 år får du 300 kronor om året. Är du mellan 30 och 74 år får du 150 kronor om året.

2. Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15000 kronor beräknat på ett referenspris som Försäkringskassan utgår ifrån. Det betyder att det är först när du har nått upp till 3000 kr eller 15000 kr enligt referenspriset som rabatten börjar gälla. Har din tandläkare ett högre pris blir rabattgränserna högre.

Gäller tandvårdsstödet för all tandvård?

Nej, det gör det inte. Det finns regler som avgör vilken tandvård som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Lagningar, kronor och broar ersätts i begränsad omfattning. Ersättningen baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris för olika behandlingar. Grundläggande tandvård ersätts. Du och din tandläkare kan naturligtvis välja en annan behandling än den som omfattas av tandvårdsstödet men då får du, om den är dyrare, betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet.

Fri tandvård upp till 22 år i Västra Götaland

I Västra Götaland är det fri barn- och ungdomstandvård till och med det år du fyller 22 år. För att omfattas av den fria tandvården måste du vara skriven i Västra Götaland, gå till en tandläkare som verkar inom Västra Götaland och godkänna att tadläkaren får använda ditt allmänna tandvårdsbidrag.

Allmänt tandvårdsbidrag: Den 1 juli varje år får alla vuxna rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag som betalas ut av Försäkringskassan driekt till den behandlande tandläkaren. Den resterande kostnaden för unga vuxna betalas alltså av Västra Götalandsregionen - fram till och med 31 december det år du fyller 22. Från och med det år du fyller 23 får du själva betala det mesta av din tandvård. Då kanske Frisktandvård är något för dig - tandvård från 45 kronor per månad?  

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m