Rätt till särskild tandvård

Ibland kan tandvård kosta som vanlig sjukvård

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Man kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller en organtransplantation, där en infektion kan påverka resultatet.

Om man har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan man ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att man kan få bli undersökt där man bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

 

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m