Hjälpmedelsutprovning

Arbetsterapin Trollhättan

Personliga hjälpmedel för att underlätta livets dagliga aktiviteter kan vara en del i en rehabilitering och behandling. Målet med hjälpmedel är att förbättra, bibehålla eller kompensera förmågan att klara vardagen.

Efter en bedömning av dina behov kan du få hjälpmedel förskrivet för en längre eller kortare tid.

”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland” styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas, vem som får förskriva och till vem. De hjälpmedel som förskrivs i Västra Götaland registreras i ett gemensamt register.

Besök

Öppettider
Måndag 07:30-18:00
Tisdag 07:30-16:00
Onsdag 07:30-18:00
Torsdag 07:30-16:00
Fredag 07:30-16:00
Besöksadress
Gärdhemsvägen 1
461 33 Trollhättan

Kontakta oss

Telefonnr
010 - 4416950
Adress
Närhälsan Arbetsterapi Trollhättan
Gärdhemsvägen 1
461 33 Trollhättan

Enhetschef

Pia Andersson

uiqt|wBuizq5twm%wmvH%vozmoqwv5{muizq5twm%wmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzquiz%vizlmvH%vozmoqwv5{mxzquiz%vizlmvH%vozmoqwv5{m