Vänersamarbetet

www.vgregion.se/vanern

Båt på Vänern. Fotograf: Åsa Johansson

I Vänersamarbetet arbetar kommunerna och regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern på ett hållbart sätt. Sedan september 2008 har processen pågått med att ta fram en utvecklingsstrategi och en handlingsplan för Vänern inom fem utvecklingsområden:

  • Miljöer för boende, besökare och företag - ”Hållbara, attraktiva, kreativa”.
  • Sjöfarten i Vänern – inklusive infrastruktur, logistisk och andra företag inom marin teknik.
  • Maritima besöks- och upplevelsenäringar samt Vänerfisket och andra eventuella näringar.
  • Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen.
  • Utbildning, forskning och kompetens.

Se filmen om visionen om Vänerns utveckling

 


 

2014-04-22 12:19:27

Vackra Trollhättan

När det blir fint väder är slussområdet i Trollhättan verkligen värt ett besök. En bildimpression av försäsongen av ett imponerande arbete från början av 1900 talet. Klicka för att få större bild. Det är dags att byta ut dessa efter alla år. I nationella infrastrukturplanen som regeringen nyligen pr

2014-04-22 11:56:07

Fyrgrupp Vänern instiftad

Vi var 28 pers som diskuterade Vänerns maritima värde på workshopen om detta på Vänermuseeti Lidköping 9 april! Nu finns det en fyrgrupp Vänern med som syfte att bevara och utveckla Vänerns maritima miljöer. Minnesanteckningarna kommer. För nu ett antal bilder av mötet och klicka gärna på bilderna f

2014-03-26 09:26:47

Vänerveckan är på gång

Under helgen delades det på TUR mässan i Göteborg ut över 1500 foldrar om Vänerveckan.   Bilderna visar hur vi står i montern ‘Maritimt i Väst’ där vi var inhysta tillsammans med Västerhavsveckan. Många besökte mässan från fredagseftermiddag framåt; bilden är tagen i en lugn stund skall

2014-03-26 08:46:11

Remiss inland vatten regelverk

I ett mailutskick i förra veckan välkomnar Tranportstyrelsen sjöfartsintressenter att ta del av remissen av föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Remissunderlaget finns på Transportstyrelsens webbplats Intressenter uppmanas att senast den 14 april inkomma med synpunkter på föres

2014-02-19 22:05:31

Debatt om Hisingsbron

På dagens seminarium -anordnat av Swedocean- fördes intensiva diskussioner kring den nya Hisingsbron. Det är fram för allt sänkningen till 13 meter (nuvarande Göta Älvsbron är 19 meter hög) som leder till debatt. I ett tidigare inlägg på denna hemsida beskrivs brofrågan mer ingående.        bilder:

uiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m