Vänersamarbetet

www.vgregion.se/vanern

Båt på Vänern. Fotograf: Åsa Johansson

I Vänersamarbetet arbetar kommunerna och regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern på ett hållbart sätt. Sedan september 2008 har processen pågått med att ta fram en utvecklingsstrategi och en handlingsplan för Vänern inom fem utvecklingsområden:

  • Miljöer för boende, besökare och företag - ”Hållbara, attraktiva, kreativa”.
  • Sjöfarten i Vänern – inklusive infrastruktur, logistisk och andra företag inom marin teknik.
  • Maritima besöks- och upplevelsenäringar samt Vänerfisket och andra eventuella näringar.
  • Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen.
  • Utbildning, forskning och kompetens.

Se filmen om visionen om Vänerns utveckling

 


 

2014-03-26 09:26:47

Vänerveckan är på gång

Under helgen delades det på TUR mässan i Göteborg ut över 1500 foldrar om Vänerveckan.   Bilderna visar hur vi står i montern ‘Maritimt i Väst’ där vi var inhysta tillsammans med Västerhavsveckan. Många besökte mässan från fredagseftermiddag framåt; bilden är tagen i en lugn stund skall

2014-03-26 08:46:11

Remiss inland vatten regelverk

I ett mailutskick i förra veckan välkomnar Tranportstyrelsen sjöfartsintressenter att ta del av remissen av föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Remissunderlaget finns på Transportstyrelsens webbplats Intressenter uppmanas att senast den 14 april inkomma med synpunkter på föres

2014-02-19 22:05:31

Debatt om Hisingsbron

På dagens seminarium -anordnat av Swedocean- fördes intensiva diskussioner kring den nya Hisingsbron. Det är fram för allt sänkningen till 13 meter (nuvarande Göta Älvsbron är 19 meter hög) som leder till debatt. I ett tidigare inlägg på denna hemsida beskrivs brofrågan mer ingående.        bilder:

2014-02-07 12:58:15

Översvämningrisker vid Vänern

I en debattartikel i DN underskriver 14 ordföranden av kommunstyrelserna  -alla kommuner kring Vänern! – att det är dags att översvämningsproblematiken kring Vänern är en nationell angelägenhet. En ny studie har skickats till regeringskansliet. Ett citat: ‘det värsta scenariot beräknas g

2014-02-05 21:08:40

Fiskeområde (hela) Vänern

Nuvarande EU stödprogrammet för fisket löper ut och en ny sjuårsperiod för stöd till fiskenäringen i bredaste mening är på gång. Jordbruksverket är myndigheten i Sverige som hanterar frågan. Läs mer om nuvarande programmet. Den nya perioden börjar förhoppningsvis senare under 2014. Läs mer om lokalt

uiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m