Vänersamarbetet

www.vgregion.se/vanern

Båt på Vänern. Fotograf: Åsa Johansson

I Vänersamarbetet arbetar kommunerna och regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern på ett hållbart sätt.

Sedan september 2008 har processen pågått med att ta fram en utvecklingsstrategi och en handlingsplan för Vänern inom fem utvecklingsområden:

  • Miljöer för boende, besökare och företag - ”Hållbara, attraktiva, kreativa”.
  • Sjöfarten i Vänern – inklusive infrastruktur, logistisk och andra företag inom marin teknik.
  • Maritima besöks- och upplevelsenäringar samt Vänerfisket och andra eventuella näringar.
  • Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen.
  • Utbildning, forskning och kompetens.

Se filmen om visionen om Vänerns utveckling

 


 

Läs mer

Vänersamarbetets hemsida: Utveckling av sjöfart, fiske och turism runt Vänern


Status

Projektet är avlutat i nuvarande form. Vänersamarbetets sista arbetsmöte hölls i januari 2015 i Kristinehamn. Kommunerna runt Vänern övertar huvudmannaskapet för projektet framöver. Det viktiga arbetet för en hållbar utveckling runt Vänern fortsätter alltså, men i en annan form.

2016-04-18 15:56:54

Laila Gibson ny chef för Vänersamarbetet

Laila Gibson, har utsetts till ny verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet, där de 13 kommunerna runt EU:s största sjö samarbetar i en rad utvecklingsfrågor. Laila kommer närmast från tjänsten som VD för Visit Värmland. Hon tillträder den 1 maj. – Jag är

2016-02-16 12:44:31

Kraftsamling Vänern, Karlstad, 10-11 mars

Vi 13 kommuner runt Vänern bildade ifjol en ekonomisk förening för att gemensamt arbeta för en god utveckling. Genom ett närmare samarbete hoppas vi kunna driva strategiskt viktiga frågor. Det finns många initiativ och samarbeten med Vänern som fokus. Många

2014-07-04 13:46:47

Vänern på gång

På senaste styrgruppsmötet i Karlstad den 4 juni fanns en utvärdering av Vänersamarbetet högst på agendan. Samtal har förts med politiska representanter från nästan alla Vänerkommuner. Huvudfrågan var hur man ser på samarbetet kring Vänern, vilka frågor helst ses som…/p>

2014-07-04 13:29:33

Fiskeområde Vänern

Jordbruksverket håller i förberedelserna för kommande Leader och fiskeprogrammen. Allt detta döps om till ‘lokalt ledd utveckling’ och i verkets senaste nyhetsbrev kan du läsa mer om läget, kolla vilka områden som hittils har kommit in.

2014-06-09 07:42:55

Vänerns dag på Hammarö

Kommunalrådet Leif Sandberg öppnade i söndags ett nyrenoverat Sockenhus som nu står till förfogande för de olika kulturella föreningar på Hammarö. I sitt tal påminde han om husets olika funktioner, allt från kommunhuset till skola. Nu har det med Värmlandsmuseets hjälp…<

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m