Vänersamarbetet

www.vgregion.se/vanern

Båt på Vänern. Fotograf: Åsa Johansson

I Vänersamarbetet arbetar kommunerna och regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern på ett hållbart sätt.

Sedan september 2008 har processen pågått med att ta fram en utvecklingsstrategi och en handlingsplan för Vänern inom fem utvecklingsområden:

  • Miljöer för boende, besökare och företag - ”Hållbara, attraktiva, kreativa”.
  • Sjöfarten i Vänern – inklusive infrastruktur, logistisk och andra företag inom marin teknik.
  • Maritima besöks- och upplevelsenäringar samt Vänerfisket och andra eventuella näringar.
  • Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen.
  • Utbildning, forskning och kompetens.

Se filmen om visionen om Vänerns utveckling

 


 

Läs mer

Vänersamarbetets hemsida: Utveckling av sjöfart, fiske och turism runt Vänern


Status

Projektet är avlutat i nuvarande form. Vänersamarbetets sista arbetsmöte hölls i januari 2015 i Kristinehamn. Kommunerna runt Vänern övertar huvudmannaskapet för projektet framöver. Det viktiga arbetet för en hållbar utveckling runt Vänern fortsätter alltså, men i en annan form.

2017-02-01 14:46:47

Vänerting 9-10 mars 2017

Välkommen! Den 9-10 mars samlas vi till Vänerting 2017. Vi ses i Lidbeckska Huset i Lidköping. Den 9e mars har vi en heldag tillsammans på temat Maritima näringar och maritimt kluster kring Vänern. Den 10e mars fortsätter Vänertinget med en

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m