Vänersamarbetet

www.vgregion.se/vanern

Båt på Vänern. Fotograf: Åsa Johansson

I Vänersamarbetet arbetar kommunerna och regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern på ett hållbart sätt.

Sedan september 2008 har processen pågått med att ta fram en utvecklingsstrategi och en handlingsplan för Vänern inom fem utvecklingsområden:

  • Miljöer för boende, besökare och företag - ”Hållbara, attraktiva, kreativa”.
  • Sjöfarten i Vänern – inklusive infrastruktur, logistisk och andra företag inom marin teknik.
  • Maritima besöks- och upplevelsenäringar samt Vänerfisket och andra eventuella näringar.
  • Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen.
  • Utbildning, forskning och kompetens.

Se filmen om visionen om Vänerns utveckling

 


 

Läs mer

Vänersamarbetets hemsida: Utveckling av sjöfart, fiske och turism runt Vänern


Status

Projektet är avlutat i nuvarande form. Vänersamarbetets sista arbetsmöte hölls i januari 2015 i Kristinehamn. Kommunerna runt Vänern övertar huvudmannaskapet för projektet framöver. Det viktiga arbetet för en hållbar utveckling runt Vänern fortsätter alltså, men i en annan form.

2014-07-04 13:46:47

Vänern på gång

På senaste styrgruppsmötet i Karlstad den 4 juni fanns en utvärdering av Vänersamarbetet högst på agendan. Samtal har förts med politiska representanter från nästan alla Vänerkommuner. Huvudfrågan var hur man ser på samarbetet kring Vänern, vilka frågor helst ses som…/p>

2014-07-04 13:29:33

Fiskeområde Vänern

Jordbruksverket håller i förberedelserna för kommande Leader och fiskeprogrammen. Allt detta döps om till ‘lokalt ledd utveckling’ och i verkets senaste nyhetsbrev kan du läsa mer om läget, kolla vilka områden som hittils har kommit in.

2014-06-09 07:42:55

Vänerns dag på Hammarö

Kommunalrådet Leif Sandberg öppnade i söndags ett nyrenoverat Sockenhus som nu står till förfogande för de olika kulturella föreningar på Hammarö. I sitt tal påminde han om husets olika funktioner, allt från kommunhuset till skola. Nu har det med Värmlandsmuseets hjälp…<

2014-06-09 07:06:26

Heldag med Vänerliv

Så lät rubriken i Nya Wermlandstidningen NWT för att sammanfatta Vänerns Dag på Wermlandskajen i Karlstad. I lördags fanns kring 50 utställare av olika slag på plats för att visa det fina med Vänern. Vädret höll, med en liten svacka kring

2014-06-05 11:26:03

Lake Vänern

Idag döptes en ny hemsida för hela Vänern. Sjösättningen skedde på Kristinehamns bojort ‘Christine af Bro’ som besöker Vänersborgs Aqua Blå. Hemsidan visar Vänerns besökspotential och omfattar bland annat Visit Värmland (för norra Vänern), Västsvenska turistrådets hemsida (för södra Väne

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m