Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i det pågående utvecklingsarbetet av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 100 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad: 2018-01-09 16:27