VG2020-strategin

VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.

Västra Götalandsregionen har som organisation ansvaret för att ta fram strategin och driva arbetet framåt. Men ett framgångsrikt genomförande kräver att vi är många som medvetet arbetar mot målen och drar åt samma håll. Där har vi alla ett individuellt ansvar som organisationer i att stämma av våra egna verksamheter mot VG2020-strategin.

Program för hållbar utveckling 2017-2020

Programmen för hållbar utveckling 207-2020 anger inriktningen och styr Västra Götalandsregionens prioriteringar av insatser och stöd inom olika styrkeområden i Västra Götaland.

De är verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet och målen i VG2020. 

Kontakt

Lisa Lundin
Processledare/ Regionutvecklare
Näringslivsavdelningen Västra Götalandsregionen
Telefon: 0733-322 994


uiqt|wBtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m