Vintercyklist

Anmälan stängd för i år!

Tiden för anmälan har löpt ut. Deltagande kommuner är i år följande:

  • Göteborg
  • Mölndal
  • Borås
  • Lerum
  • Kungsbacka
  • Vänersborg
  • Falkenberg
  • Lidköping
  • Varberg

Anställda vid Västra Götalandsregionen har även kunnat ansöka om deltagande i projektet, oavsett hemkommun.

Har du frågor om projektet? Kontakta i så fall projektledare William Schotte E-postadress

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Dags att tänka om! Projektet Vintercyklist gör det enkelt att gå från sommarcyklist till vintercyklist.

Syftet med Vintercyklist är att få fler sommarcyklister att fortsätta cykla även på vintern. Genom att erbjuda deltagarna dubbdäck inklusive byte sänks tröskeln för att vintercykla. I gengäld åtar sig deltagarna att cykla till och från arbetet minst 3 dagar i veckan, samtidigt som de återkopplar till sin hemkommun hur vinterväghållningen fungerar. 

Under säsongen 2016/2017 deltog 350 st cyklister i projektet, en markant ökning från föregående år. Vintercyklisterna för säsongen 2017/2018 kommer att bli än fler.

Den 1 december kommer alla deltagare ha sina nya däck på plats och vara redo att rulla ut på cykelbanorna.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta i så fall projektledare Willliam Schotte,
E-postadress

Vintercyklister i Västsverige - film med några av deltagarna

I den här filmen berättar tre personer i Västsverige, om hur de blev vintercyklister under säsongen 2015/2016

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:40