Vision Västra Götaland

www.vgregion.se/vision

 

”Vision Västra Götaland – det goda Livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Visionen om det goda livet beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna i Västra Götaland. Vägen dit förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och den sociala.

En gemensam vision

Vision Västra Götaland framsidaVisionen har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg samt representanter för högskolor, universitet, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, statliga organ med flera. Den antogs av regionfullmäktige 2005. Den ersatte därmed den regionala utvecklingsstrategin som hade utarbetats av samma parter under Västra Götalandsregionens första år. Att ta fram strategin tillsammans med andra aktörer är en del av det regionala uppdrag som regionen tog över från länsstyrelsen vid bildandet 1999.

Den ursprungliga visionen om det goda livet utarbetades och antogs redan 1998, under arbetet med att bilda Västra Götalandsregionen.

Visionens dimensioner, perspektiv och fokusområden

Förutom visionen om det goda livet omfattar visionen tre delar:

  • Hållbar utveckling i tre dimensioner: den sociala, det vill säga människors möjligheter till utveckling i samklang med omgivningen, den miljömässiga/ekologiska och den ekonomiska.
  • Arbetet genomsyras av tre perspektiv: Västra Götaland – en enhet, jämställdhet, integration, internationalisering.
  • Fem fokusområden prioriteras: näringsliv, kunskaps- och kompetensutveckling, infrastruktur–kommunikationer, kultur samt hälsa.

Genomförande och uppföljning

Varje aktör svarar för mål, strategier och konkreta åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. Tillväxtprogrammet för Västra Götaland är ett instrument i arbetet med att förverkliga visionen.

Visionen följs upp och utvärderas kontinuerligt. Varje år hålls ett öppet seminarium, Forum Västra Götaland, där olika delar av visionen blir genomlysta.

Under visionens första tre år följdes den av en oberoende extern panel, beredningsgruppen för regional utveckling (BRU), som lämnade en slutrapport 2008. Regionstyrelsen beslöt 2009 att följa panelens modell för uppföljning av de tre dimensionerna och de fem fokusområdena.

Vägen till det goda livet - Slutrapport från panelen som följer upp genomförandet av Vision Västra Götaland (juli 2008)

Forum Västra Götaland

Forum Västra Götaland är ett led i uppföljningen och utvärderingen av ”Vision Västra Götaland – det goda livet”. Det är en årligen återkommande mötesplats för visionens olika aktörer – beslutsfattare inom region, kommuner, näringsliv, högskolor och universitet, olika organisationer. Hittills har tre Forum Västra Götaland hållits.

Läs mer om konferensen Forum Västra Götaland

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m