Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

NAD - Nätverk, Aktivitet och Delaktighet

NAD handlar om att skapa möjligheter för och tillsammans med nyanlända att hitta en väg in i samhället genom nätverk, aktivitet och delaktighet. NAD är ett utvecklingsarbete mellan flera parter, offentliga sektorn och civilsamhället tillsammans.

NAD i Väst påbörjades i januari 2019 i två av fyra delregioner i Västra Götaland: Skaraborg- och Göteborgsregionen. Syftet är att matcha nyanländ med förening för att delta i någon typ av aktivitet för att ge förutsättningar för

 • ökad integration in i samhället
 • ökade kontaktytor 
 • ökad kunskap genom föreningslivet

Utvecklingsarbetet NAD är tänkt att pågå i omkring fyra år, med finansiering år för år, för att implementeras som en modell och metod för ökad integration. På sikt är förhoppningen att alla delregioner i Västra Götalandsregionen ska vara en del av NAD i Väst.

Intresseblanketter till föreningar och nyanlända

NAD information till föreningar

Skaraborg - information till nyanlända och intresseanmälan

Göteborgsregionen - information till nyanlända och intresseanmälan

För exempel på NADs aktiviteter, se film med NAD Skånes tankar om integration och modellen NAD.

NAD spridningskonferens på Youtube

Rekvisitionsblankett till föreningarna

Rekvisitionsblankett för föreningar att använda i samband med NAD-aktivitet. 

Rekvisition NAD i väst.pdf

NAD i väst på olika språk

Arabiska/ العربية

Dari/دری

Engelska/ English

Persiska, Farsi/ فارسی

Franska/ Francais

Somaliska / Soomaali

Svenska

Tigrinja/ትግርኛ

Hur går NAD rent praktiskt till för en förening?

NAD är precis som det låter något som ska vara positivt och inkluderande för så många som möjligt. Både individer och föreningar. För att möjliggöra detta krävs någon form av avgränsning, i alla fall till en början. Vi har inte avgränsat till en viss typ av förening utan det kan variera stort. Allt från idrottsförening, studieförbund, intresseföreningar med samhällsfokus, kulturföreningar, trossamfund, hembygdsförening, stiftelse eller liknande.

Frågor?

Ta kontakt med någon av de delregionala samordnarna eller regionala samordnaren, på kontaktuppgifter här nedan med dina frågor om föreningar och matchning mellan nyanländ och förening.

Aktiviteten ni planerar bör bidra till att stärka individens/den nyanländes etablering utifrån något eller flera av följande:

 • Hälsofrämjande
 • Motiverande inför studier
 • Nätverksbyggande
 • Språkfrämjande

Hur gör vi och vad krävs?

Det enklaste är att ta en inledande kontakt med NADs regionala samordnare, se kontaktuppgifter här nedan. Därefter sätts du i kontakt med en av de delregionala samordnarna, utifrån vilket av de två geografiska delområden du representerar (Göteborgsregionen eller Skaraborg). Alternativt tar du direkt kontakt med en av de tre delregionala samordnarna, se kontaktuppgifter här nedan.

Tillsammans börjar ni arbeta fram en idé på vad för slags aktivitet som din förening kan tänka sig att matcha med en nyanländ. Övergripande frågor om utvecklingsarbetet NAD tas med regionala samordnaren.

För att lyckas med matchning, nyanländ och förening krävs bra information om aktivitet och vad som erbjuds och förväntas.

Några grundkriterier är:

 • Aktiviteten ska omfatta minst fem träffar eller nio timmar
 • Aktiviteten ska pågå under högst en termin
 • Matchningen till föreningen sker genom dialog och den enskildes fritidsintresse
 • Deltagarna är försäkrade under aktiviteten

Det är fritt för föreningen att själva bestämma hur upplägget ska se ut och det bör helst vara en aktivitet ni redan bedriver. Föreningen som matchas med nyanländ får en ersättning per antal matchningar. För varje individ föreningar tar emot för aktivitet får föreningen 1 500 kronor. Detta är en engångssumma per individ, och för alla tillfällen aktiviteten inom NAD som minst ska äga rum inom. Pengarna kan användas fritt av föreningen till matchningens aktivitet. Till exempel ska material som individen behöver för aktiviteten täckas av ersättningen.

NN NN

Regional samordnare NAD i väst, vakant
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lars Lindfors

Delregional samordnare Göteborgsregionen, Göteborgs Sociala Ekonomi
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kristina Berneholm

Delregional samordnare Skaraborg (50%), Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Dahlström

Delregional samordnare Skaraborg (50%), Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Involverade kommuner

NAD i väst riktas inledningsvis in på två delregioner, Göteborgsregionen och Skaraborg. Följande kommuner per delregion är de som NAD i väst inleder arbetet i.

Göteborgsregionen

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Mölndal
 • Stenungssund

Skaraborg

 • Falköping
 • Götene
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Mariestad
 • Skara
 • Tidaholm

Senast uppdaterad: 2019-03-01 10:40