Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 23 oktober 2018

Publicerad: Uppdaterad:
Regionstyrelsens nygamla presidium med ordförande Johnny Magnusson (M) och vice ordförande Helen Eliasson (S).
Fotograf: Thomas Schulz Rohm

Ärende 1:

Skattesats för 2019

Enligt ett yrkande från GrönBlå Samverkan så beslutar regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2019 till 11,48 öre per skattekrona. Det är samma skattesats som 2018.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Ärende 2:

Val av ledamöter och ersättare till ägarutskottet

Till ordinarie ledamöter i ägarutskottet valdes: Johnny Magnusson (M) tillika ordförande, Kristina Jonäng (C), Conny Brännberg KD), Helen Eliasson (S), Bijan Zainali (S), Håkan Lösnitz (SD) och Eva Olofsson (V).

Till ersättare i ägarutskottet valdes: Lars Holmin (M), Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Håkan Linnarsson (S) och Jan Alexandersson (V).

Ärende 3:

Val av ledamöter och ersättare till personalutskottet

Till ordinarie ledamöter i personalutskottet valdes: Linn Brandström (M) tillika ordförande, Cecilia Andersson (C), Carina Liljesand (L), Janette Olsson (S) tillika vice ordförande, Claes Redberg (S), Eva Olofsson (V) och Heikki Klaavuniemi (SD).

Till ersättare i personalutskottet valdes: Henrik Ripa (M), Maria Nilsson (KD), Tony Johansson (MP), Jim Aleberg (S) och Carina Örgård (V).

Ärende 4:

Sammanträdestider för regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutade att fastställa sina sammanträdestiderna för återstoden av året och 2019 för regionstyrelsen, ägarutskottet och personalutskottet.

Regionstyrelsen sammanträder under 2018 på följande dagar: 13 november och 11 december. Under 2019 sammanträder regionstyrelsen på följande dagar: 15 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars, 26 mars, 23 april, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 10 september, 24 september, 15 oktober, 12 november och 17 december.

Utskotten kan själva besluta om ändringar av sina sammanträdestider för 2018 och 2019.

 

Länk till sammanträdets handlingar


Publicerad: