Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mässling - en allvarlig och smittsam infektionssjukdom som kan förebyggas med vaccin

Publicerad: Uppdaterad:

Mässling är en allvarlig och mycket smittsam infektionssjukdom. Även om de flesta som insjuknar blir friska efteråt, kan mässling orsaka svåra komplikationer trots dagens moderna sjukvård. Även dödsfall av mässling förekommer. I den här är artikeln informerar Smittskydd Västra Götaland om sjukdomen och vaccinering mot den.

Det finns idag missuppfattningar om att sjukdomen skulle vara ”harmlös”, och att komplikationer till mässling bara sågs förr i tiden. På sociala medier finns förespråkare för medveten smittspridning av mässling. Barn och vuxna med nedsatt immunförsvar, som till exempel vid en tumörbehandling, riskerar i så fall att utsättas för en smitta som kan leda till svår sjukdom. Även tidigare friska personer utan skydd mot mässling kan drabbas av en allvarlig infektion.

Bör man vara orolig för mässling?

 • De flesta som får mässling tillfrisknar, men en person av 3 000-5 000 kommer att dö av sjukdomen, även i Europa med tillgång till god sjukvård. Dödligheten är högre hos spädbarn.
 • Personer med nedsatt immunförsvar drabbas särskilt svårt av mässling.
 • Komplikationer är vanliga i alla åldersgrupper. Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och de infekterade slemhinnorna kan bli sekundärinfekterade med bakterier som kan orsaka exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Mässlingviruset har också förmåga att orsaka lunginflammation i sig självt. Störst risk för komplikationer har barn under fem års ålder och vuxna över 20 års ålder.
 • En person av 1 000 med mässling får en allvarlig hjärninflammation. Kvarstående hjärnskador som ger symtom resten av livet förekommer.
 • En mer ovanlig men dödlig sen komplikation till mässling är SSPE ("subakut skleroserande panencefalit"), en hjärninflammation som uppträder decennier efter den akuta mässlingssjukdomen. Det kan drabba barn under två års ålder som får mässling, men sjukdomssymtomen vid SSPE uppträder först i tonåren med svåra neurologiska symtom och hundraprocentig dödlighet.

Var finns mässlingsfall idag?

 • I hela världen avlider varje dygn mellan 300 och 400 personer av mässling enligt WHO, oftast små barn som inte blivit vaccinerade.
 • I Europa pågår för närvarande (juni 2017) ett stort mässlingsutbrott. Inom EU har mässlingsfall de senaste månaderna konstaterats i Italien, Rumänien, Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Ungern och på Island. I Rumänien har över 4700 fall rapporterats mellan januari 2016 och april 2017.
 • I Afrika rapporteras ett stort antal fall. Även i asiatiska länder som Thailand finns mässlingsfall. USA och Kanada har också pågående mässlingsspridning. Varje utlandsresa idag innebär därför en risk att utsättas för mässlingssmitta.
ECDC: Förekomst av mässling i Europa jan 2016- jan 2017

Hur kan man skydda sig mot mässling?

Vaccin är det bästa skyddet mot mässling. Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och vaccinet ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982.

Följande grupper riskerar att insjukna i mässling:

 • Barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos.
 • Personer utan immunitet mot mässlingen som på grund av immunbrist eller andra sjukdomsorsaker inte blivit vaccinerade mot mässling.
 • Icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige. Det kan gälla personer som är födda 1960-1981.
 • Personer som frivilligt har avstått från vaccination.
 • Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).


Vid vilken ålder kan man vaccineras mot mässling?

I det allmänna barnvaccinationsprogrammet erbjuds vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka vid 18 månaders ålder. Denna vaccination kan tidigareläggas ner till 12 månaders ålder inom barnvaccinationsprogrammets ramar. En andra vaccindos ges vid 6-8 års ålder.

Vid ökad smittrisk och när någon utsatts för smitta kan vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka i vissa fall bli aktuellt från 6-9 månaders ålder. Före 12 månaders ålder krävs läkarordination och ytterligare en dos måste ges vid ordinarie tidpunkt för vaccination för tillräckligt skydd. Före 9 månaders ålder ges vaccinet utanför rekommenderat åldersintervall.

Vilka kan inte få mässlingsvaccin?

 • Gravida kvinnor
 • Barn under 6 månaders ålder
 • Personer med nedsatt immunförsvar

Hur ska man göra för att söka vård vid misstänkt mässling?

Den som misstänker mässling ska först ringa 1177 för rådgivning. När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.


Publicerad: