Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AI för hälso- och sjukvård och näringsliv i VGR

Publicerad: Uppdaterad:
Från vänster: Filip Kjellgren, Vinnova, Jonas Andersson, VGR, Peter Eriksson, digitaliseringsminister, Niklas Wahlberg, VD, Lindholmen Science Park, Maria Hedlund, vice VD, Lindholmen Science Park, Dennis Nobelius, VD Zenuity.

En internationell samverkansmiljö för artificiell intelligens (AI) skapas på Lindholmen Science park i Göteborg. För Västra Götalandsregionen (VGR) innebär det en perfekt mix av regional utveckling och hälso- och sjukvård.

Satsningen omfattar 50 miljoner kronor per år under 10 år via Vinnova och en lika stor medfinansiering från industriella aktörer. En avsiktsförklaring har undertecknats av företag och VGR. Satsningen är en ”data factory” och en arena, en samverkansmiljö inom AI där forskare och utvecklare från industri, akademi, offentlig sektor och institut kan verka, samarbeta och stärka varandra. Datafabriken kan förse dessa med relevanta data.

Flera fördelar för sjukvården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) gläds:

–  Västra Götalandsregionens engagemang i det nya centrat för artificiell intelligens, AI, på Lindholmen kommer att kunna bidra till att utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Digitaliseringen sker i dag snabbt inom medicinsk teknik och inom verksamhetsutveckling. Områden som vi redan nu ser kan förändras med AI är stödet till analys inom bildbehandling, diagnostik och som beslutsstöd för diagnostisering. Sjukvården behöver fler innovationer och en ökad förmåga att ta till sig och implementera innovationer, säger Jonas Andersson.

Stärker regional utveckling

Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) ser också flera fördelar:

– Förutom för sjukvården och kollektivtrafik så innebär satsningen ett lyft för näringslivsutvecklingen i regionen. AI kommer att kunna hjälpa till att utveckla regionens styrkor inom produktion, fordon, transportsystem med mera, säger Birgitta Losman.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att de länder som lyckas väl med att tillvarata och realisera nyttan med AI, och samtidigt hanterar riskerna på ett ansvarsfullt sätt, kommer att ha en stor fördel i den internationella konkurrensen. AI tros också ha stora möjligheter att bidra till en mer effektiv och relevant offentlig sektor.

– Det är en spännande dag för både Sverige och Göteborg. Vi presenterar nu en stor svensk kraftsamling inom AI. Det kommer att stärka svenska företag och svensk konkurrenskraft inom många områden. Genom samverkan mellan akademi, företag och staten tar vi ett avgörande steg för att Sverige ska vara en internationell aktör och ett land som är attraktivt för de skarpaste hjärnorna att verka i, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson, i pressmeddelandet.

VGR har som sagt skrivit under en avsiktsförklaring och satsningen ligger väl i linje med VGR:s två uppdrag – vård och regional utveckling. Samverkansmiljön där industri, akademi och offentlig sektor kan mötas ligger i linje med regionens strävan att verka för ett livskraftigt och hållbart näringsliv och att vara ledande i kompetens och kunskapsutveckling.

Invigningen är planerad till det tredje kvartalet i år på Lindholmen Science park, som också blir värd för samverkansmiljön och den avancerade infrastruktur för data och teknik.

Fakta: AI

  • AI, eller Artificiell Intelligens, är det forskningsområde som studerar hur man skapar datorer och program med intelligent beteende, vilket i många fall ger mer exakta lösningar än den mänskliga hjärnan.
  • Forskningsområdet är tekniskt och har många applikationsområden och inräkningar.

Publicerad: