Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Annika Tännström ny ordförande för VGR:s regionfullmäktige

Publicerad: Uppdaterad:
Regionfullmäktiges nya presidium med, från vänster: 2:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD), ordförande Annika Tännström (M) och 1:e vice ordförande Per Tenggren (S).

Nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen (VGR) sammanträdde i Vänersborg idag och valde bland annat Annika Tännström (M) till ny ordförande och en ny regionstyrelse med Johnny Magnusson (M) som ordförande. Vid regionstyrelsens sammanträde, som följde på regionfullmäktige, beslutade man bland annat om en oförändrad skattesats för 2019 på 11,48 procent.

Regionfullmäktige

Mandatperioden 2018-2022 inleddes idag med att nya regionfullmäktige valde en ny ordförande. Det blev Annika Tännström (M) som valdes. Till 1:e vice ordförande valdes Per Tenggren (S) och till 2:e vice ordförande valdes Magnus Berntsson (KD). Det senare valet skedde genom votering då SD föreslog Rose-Marie Antonsson till posten. Magnus Berntsson fick 83 röster mot Rose-Marie Antonssons 20 och blev således vald.

Vid valet av ledamöter och ersättare till regionstyrelsen gick sammanträdet på nomineringarna från varje parti. Till ordinarie ledamöter i regionstyrelsen valdes: Johnny Magnusson (M) tillika ordförande, Lars Holmin (M), Linn Brandström (M), Conny Brännberg (KD), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Helen Eliasson (S) tillika vice ordförande, Alex Bergström (S), Bijan Zainali (S), Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Heikki Klaavuniemi (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Eva Olofsson (V).

Till ersättare i regionstyrelsen valdes Charlotte Nordström (M), Henrik Ripa (M), Peter Hermansson (M), Maria Nilsson (KD), Cecilia Andersson (C), Carina Liljesand (L), Maria Nilsson (MP), Ann-Charlotte Karlsson (S), Louise Åsenfors (S), Claes Redberg (S), Jim Aleberg (S), Magnus Harjapää (SD), Inga Maj Krüger (SD), Jan Alexandersson (V) och Carina Örgård (V).

Vidare valdes en ny valberedning och arvodesberedning enligt partiernas nomineringar. Dessutom fastställdes inkallelseordningen för ersättare i VGR:s samtliga nämnder och styrelser, samt regionfullmäktiges sammanträdestider.

Regionstyrelsen

Den nya regionstyrelsen hade sitt första sammanträde direkt efter regionfullmäktige. I första ärendet fastställdes skattesatsen för 2019 till 11,48 procent – oförändrat sedan föregående år. V yrkade på en höjning till 11,78 procent, men fick inget gehör för det.

Vidare valdes ledamöter och ersättare till ägarutskottet och personalutskottet. Till ordinarie ledamöter i ägarutskottet valdes: Johnny Magnusson (M) tillika ordförande, Kristina Jonäng (C), Conny Brännberg KD), Helen Eliasson (S), Bijan Zainali (S), Håkan Lösnitz (SD) och Eva Olofsson (V).

Till ersättare i ägarutskottet valdes: Lars Holmin (M), Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Håkan Linnarsson (S) och Jan Alexandersson (V).

Till ordinarie ledamöter i personalutskottet valdes: Linn Brandström (M) tillika ordförande, Cecilia Andersson (C), Carina Liljesand (L), Janette Olsson (S) tillika vice ordförande, Claes Redberg (S), Eva Olofsson (V) och Heikki Klaavuniemi (SD).

Till ersättare i personalutskottet valdes: Henrik Ripa (M), Maria Nilsson (KD), Tony Johansson (MP), Jim Aleberg (S) och Carina Örgård (V).

Allra sist fastställdes regionstyrelsen sina sammanträdestider för återstoden av 2018 och för 2019.

Alla beslut i korthet för regionfullmäktige

Alla beslut i korthet för regionstyrelsen


Publicerad: