Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

Publicerad: Uppdaterad:

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Sverige deltar denna vecka i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. En nationell handlingsplan är grundläggande för att varje land ska kunna bygga upp ett systematiskt arbete mot resistens. Ett av målen i den politiska deklaration som antogs vid ett högnivåmöte i FN förra året är därför att alla FN:s medlemsländer ska ta fram nationella handlingsplaner under 2017. Sverige uppdaterar för närvarande sin tredje nationella plan.

– Sverige var tidigt ute med att bedriva ett långsiktigt och strukturerat arbete mot antibiotikaresistens och att ta fram en nationell tvärsektoriell handlingsplan. För ett framgångsrikt arbete är både myndigheters och andra aktörers insatser på nationell, regional och lokal nivå av avgörande betydelse, säger Elisabet Lindal, samordnare för antibiotikafrågor på Jordbruksverket.

En sammanställning från WHO visar att 79 av 151 rapporterande länder hade tagit fram planer i maj 2017. Men av dessa uppgav bara sex länder, bland dem Sverige, att det också finns en budget och plan för hur åtgärderna ska omsättas i praktiken.

I många länder saknas möjligheten att övervaka resistenta bakterier. Sverige är med och stödjer länders uppbyggnad av resistensövervakning, bland annat genom samarbete med WHO.

– Många länder saknar data som visar hur drabbade de är av resistenta bakterier. Då blir det svårt för dem att ta fram en handlingsplan och prioritera vilka insatser som är viktigast. Här har Sverige en viktig stödjande roll, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer:
Skydda antibiotikan

WHO:s information om World Antibiotic Awareness Week (engelska)

Om Skydda antibiotikan

Utan fungerande antibiotika kan vanliga sjukdomar återigen bli dödliga. I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla måste hjälpa till att skydda den.

I samband med World Antibiotic Awareness Week lanseras den nya webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Allt material, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas.


Publicerad: