Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Botaniskas pedagoger får internationellt pris

Publicerad: Uppdaterad:
Helen Ekval, Karen Otto och Kennert Danielsson, pedagogiker på Göteborgs Botaniska Trädgård.

Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden.

Botaniska trädgården är specialiserade på utomhuspedagogik och har även publicerat forskningsrapporter i ämnet. De visar att utomhuspedagogik ger en högre fysisk aktivitetsnivå än traditionell klassrumsundervisning. Vid undervisning utomhus ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan och detta kan användas som ett redskap för att underlätta för barn med till exempel ADHD i en lärandesituation. Utomhuspedagogik minskar stress hos elever och förbättrar psykisk hälsa.

Botaniskas pedagoger tar varje år emot mer än 10 000 elever i olika åldrar från hela Västra Götalandsregionen. Man erbjuder lektioner i allt från  allt från kompost och kretslopp till tropiska nyttoväxter.

I Botaniska finns en ny skolbyggnad som kallas Roten, med ett utomhusklassrum, och en skolträdgård där varje år olika klasser får odla grönsaker som sedan skördas gemensamt på hösten. Man bedriver också fortbildning för lärare och ger ut ett digitalt nyhetsbrev för att sprida kunskap om utomhuspedagogik. Under de närmaste tre åren deltar också Botaniskas pedagoger i ett EU-finansierat projekt för att studera och förbättra tillgängligheten för skolverksamheter i Europas botaniska trädgårdar.

Botaniskas pedagoger ordnar även aktiviteter för barn under loven och under alla större publika arrangemang i trädgården.

Garden Heritage Network

Bildades 2003 och har 190 medlemmar i 14 länder.  Nätverket vill främja utveckling, bevarande och skapande av trädgårdar och parker av hög kvalitet i Europa.

Juryn för priserna inom European Garden Award består av 9 medlemmar från Tyskland, Sverige, England och Italien.

Syftet med European Garden Award är att stödja finalister och vinnare i deras fortsatta arbete.

European Garden Heritage Network


Publicerad: