Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bra möte med statsminister Stefan Löfven

Publicerad: Uppdaterad:
Mötet med det Nationella innovationsrådet i Trollhättan bjöd på många skratt och god stämning. Från vänster: Carola Öberg, Johnny Magnusson, Ann-Sofie Hermansson och Stefan Löfven.

Vid regeringens och Innovationsrådets möte med Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen och Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden stod samverkan i fokus. Det bjöds på många nya inspel, goda tankar och idéer. Glädjande fick Västra Götalandsregionen många lovord för sitt mångåriga arbete inom innovationspolitiken.

– Vi tycker att det är passande att ha detta samtal just här och nu. Västsverige är en kunskapsintensiv och exportberoende industriregion där vi ser att gamla starka industrigrenar förnyas på ett spännande sätt. En stor del av utvecklingen ligger i de globala trenderna digitalisering, automatisering och elektrifiering, där vår industri i vissa delar inte bara deltar utan även leder utvecklingen, säger Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen.

Första mötet utanför Stockholm

Nationella innovationsrådets möte i Trollhättan är det första rådsmötet utanför Stockholm. På mötet medverkade också speciellt inbjudna företrädare för industrin och akademin. Syftet med mötet var att få fler regionala perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Birgitta Losman, är ordförande i regionutvecklingsnämnden som varje år satsar cirka 800 miljoner kronor på verksamheter och utvecklingsprojekt. Satsningarna är inriktade på forskning och innovation, som ska bidra till västsvensk konkurrenskraft och möta samhällsutmaningar. Hon tycker att samtalet med Innovationsrådet var mycket bra och konstruktivt:

– Vi har fått mycket fint gehör för vår önskan att regeringen ska vara tidiga i sin kontakt med oss på den regionala nivån. Vi har lyft vikten av att när man funderar över satsningar så kan man gärna använda sig av oss som regional utvecklingsaktör. I vissa fall kan det vara snabbare än att gå via en statlig myndighet. Och om man går via en statlig myndighet så kan man ändå lyfta på luren till oss innan man ger dem uppdraget.

Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson tycker att det var särskilt viktigt att aktörerna i Västra Götaland  fick visa upp och diskutera konkreta samarbeten mellan privat och offentlig sektor, som nu växer  fram.

–Till exempel Astra Zeneca Bioventurehub, där små och stora företag och offentlig sektor arbetar tillsammans på ett helt nytt sätt. Vi fick även möjlighet att prata om det som sker kopplat till fordonsindustrin och utvecklingen på Lindholmen, men det fanns även utrymme för att diskutera förutsättningar för de mindre företag som nu växer upp inom till exempel spelindustrin och smarta textiler, säger Helena Lundberg Nilsson.

Löfven tar med sig synen på samverkan


Även statsminister Stefan Löfven (S) tar med sig mycket från samtalen.

– Ett är deras starka syn på samverkan och dess betydelse. Det behöver vi utveckla och där finns det mer att göra. Men jag tar också med mig deras syn på att upphandlingar behöver förenklas. Det kan ibland ta för lång tid och vara krångligt. Vi har förändrat upphandlingsreglerna och vi har startat en myndighet som har till uppgift att hjälpa regioner med upphandlingar men det behövs uppenbarligen göras mer. Jag tar också med mig behovet av satsningar på bostäder utbildning och så vidare.

Johnny Magnusson tyckte liksom Birgitta Losman att samtalen var givande.

– Jag hade under dagen tid att tala med statsministern i flera omgångar och han är väldigt öppen för att göra förändringar som vi behöver. Vi pratade bland annat om lagen om offentlig upphandling där han var lite förvånad över att vi inte var nöjda än. Han lyssnar på våra synpunkter och det är viktigt att vi får möjlighet att beskriva det vi upplever.

VGR är kittet

Mötet som ägde rum på Högskolan Väst följdes av ett seminarium som tog upp fler aspekter av innovation och om hur näringsliv, akademi och offentlig sektor bäst samverkar för att möta utmaningar och tillsammans bygga ett mer hållbart samhälle.

– Det är påtagligt hur ni arbetar för att utveckla industrin, för konkurrenskraften och utveckling av välfärd. Innovationskraften är stark och viljan och bestämdheten i regionen tydlig, sade Stefan Löfven innan han begav sig vidare för ett besök på Preemraff Lysekil.

Kristina Jonäng (C), regionråd deltog på temat kompetensförsörjning:

– Jag skulle önska att regionen hade lite större mandat att styra resurserna utifrån västsvenska behov. Till exempel borde arbetsmarknadsutbildning vara mer regionalt anpassad. Vi behöver många ingenjörer till exempel och vi behöver fler som kan arbeta inom byggsektorn just nu. Det är en önskan från vår sida.

Seminariet avslutades med att tre representanter från Innovationsrådet gav sina reflektioner från förmiddagens möte. En av dem var rektorn på KTH, Kungliga tekniska högskolan, Sigbritt Karlsson som sa:

– Västra Götalandsregionen är kittet mellan det offentliga och akademin här. Och det är det som det Nationella innovationsrådet nu kan dra nytta av. Ni har jobbat så länge med dessa frågor och är bra på att stötta varandra när det behövs och vara prestigelösa i samarbetet. Ni är ett föredöme.

Fakta om Innovationsrådet och regionutvecklingsnämnden

Om Nationella Innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Det har en rådgivande funktion med fokus på digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science. Rådet tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitikens hela område, både på kort och lång sikt. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden.

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program. I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden


Publicerad: