Budgetförslag 2020

mynthög

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Partiernas förslag till 2020 års budget börjar bli klara. Budgeten kommer att behandlas först i regionstyrelsen den 14 maj för att slutligt fastställas på regionfullmäktige den 10-11 juni.

På den här sidan kan du läsa partierna förslag

Senast uppdaterad: 2019-05-08 08:05