Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elektrifiering av transportsektorn – dags att accelerera!

Publicerad: Uppdaterad:

Sverige har antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland. En viktig komponent för att nå detta mål är en elektrifiering av transportsektorn, här ligger Västsverige långt framme, men mycket kvarstår. Igår lyfte Västra Götalandsregionen frågan i riksdagen tillsammans med Göteborgs Stad om nödvändigheten av att accelerera elektrifieringen av transportsystemet för att klara klimat- och näringslivsomställningen.

– Utvecklingen av elektrifiering av transportsystemet är global och vi vill att Sverige ska vara ledande och drivande, så att vi själva kan sätta agendan och inte hamnar på efterkälken, säger Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.

I hela världen pågår en omställning till elektrifiering av transporter, och utvecklingen går snabbare än vad vi kunde föreställa oss för bara några år sedan. En övergång till elfordon kan speciellt i större städer göra stor nytta. Eldrivna fordon släpper inte bara ut mindre avgaser lokalt, utan minskar även bullret och inverkan på klimatet.

– Elektrifiering gynnar både näringslivsutvecklingen och det klimatstrategiska arbetet. Det har vi i Västsverige insett och därför driver näringslivet och offentlig sektor kraftfullt frågan tillsammans, säger Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen.

Ett gemensamt ansvar för elektrifieringen

Med anledning av den snabba internationella utvecklingen på området och behovet av gemensamma insatser från samhällets olika nivåer och aktörer arrangerade Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad tillsammans med Volvo AB, Volvo Cars och Stena Line ett frukostseminarium i Sveriges riksdag.

– Som offentliga aktörer har vi ett stort ansvar att våga agera idag, för att det ska bli rätt om tio år, menar Johnny Magnusson från Västra Götalandsregionen och Axel Josefsson från Göteborgs stad. Ett exempel är upphandling av nya fordon till kollektivtrafik. Där kommer dagens kravställningar spela stor roll även om ett decennium.

De båda Volvobolagen betonade vikten av att se elektrifieringen som en systemfråga. Det handlar inte längre om att elektrifiera enskilda fordon utan det handlar om ett systemtänk där fordon och elinfrastruktur i mycket större utsträckning måste bli en del av stads- och samhällsplaneringen.

– För att vi ska ta ett tydligt kliv framåt måste vi även ta ett tydligt kliv från test- och demomiljöer som vi idag är framgångsrika med och istället våga satsa på att skala upp verksamheten till en regional transportinfrastruktur byggt på elfordon, säger Anders Berger, AB Volvo.

Från vänster: Rickard Nordin (C), Johan Büser (S), David Josefson (M), Johnny Magnusson (M), Axel Josefsson (M), Jakob Lagercrantz, moderator och grundare av 2030 sekretariatet.

Behov av nationella satsningar

Fordonsutvecklingen kommer i många avseenden gå mot elektrifiering. Frågan är bara om det slår igenom om fem eller tio år? Budskapet till riksdagsledamöterna var att vägvalen vi gör nu styr i vilken takt vi kan rulla ut en elektrifiering i Sverige, och därmed hur västsvenskt näringsliv står sig i förhållande till andra länder och tillverkare.

Från riksdagens representanter var budskapet att lagstiftarna har ansvar att balansera incitamentsprogram med att säkra rätt infrastrukturförutsättningar. David Josefsson från moderaterna lyfte problematiken kring kapacitetsbristen i elnätet.

– På många håll är vi nära kapacitetstaket, det är viktigt att säkerställa att elinfrastrukturen inte hindrar andra initiativ att skynda på elektrifieringen. Det kan till exempel handla om tillståndsprövningar och frågor kopplade till plan och bygglag, säger riksdagsledamot David Josefsson (M).

Om Västsverige ska hålla samma takt med omvärlden kommer det behövas nationella satsningar som bidrar till att skala upp dagens testverksamhet till fungerande transportsystem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är tydliga med att vi tillsammans med det västsvenska näringslivet vill bidra till den här utvecklingen.

Seminarium i Almedalen i sommar

Tillsammans med Business Region Göteborg, Göteborgs Stad kommer Västra Götalandsregionen att ytterligare belysa frågan med ett gemensamt seminarium i Almedalen ”Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar!” den 1 juli klockan 14.15 – 15.45.


Publicerad: