Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fler ST-tjänster utreds

Publicerad: Uppdaterad:
Personalutskottets presidium med, fr v, vice ordförande Karin Engdahl (S), ordförande Gunilla Levén (M) och personaldirektör Marina Olsson.

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 27 februari att utreda förutsättningarna för att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin för att svara mot behovet. Dessutom beslutade personalutskottet att anta aktivitetsplanen för 2018 års arbete med arbetsgivarvarumärket – ett arbete som ska ta VGR till en position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Fler ST-tjänster i allmänmedicin utreds

Koncernkontoret genomförde under 2017 en översyn av utbildningsuppdraget för ST-läkare i allmänmedicin. Syftet var att möjliggöra och förenkla processer som leder till att det utbildas fler specialister i allmänmedicin och helst i en snabbare takt än i dagens läge. Det är bland följande skäl som medför ett ökat behov av ST-läkare i allmänmedicin:

 • Ökande befolkningsmängd i regionen
 • Kommande pensionsavgångar av specialister i allmänmedicin
 • Omställning av vården som innebär utökat ansvar för primärvården.

Personaldirektören får därför uppdrag av personalutskottet att utreda förutsättningarna att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin inom Västra Götalandsregionen och utreda möjligheten till fler sidotjänstgöringsplatser.

– Vi behöver fler läkare som kan mycket om mycket, kommenterar Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande. Sverige har generellt sett färre specialister än många andra jämförbara länder. De flesta allmänläkare arbetar i primärvården. Med tanke på Västra Götalandsregionen inlett ett stort arbete med omställningen i vården, där en viktig del är en utbyggnad av den nära vården, måste fler specialister i allmänmedicin utbildas, och helst i snabbare takt än idag.

– Det är viktigt uppdrag jag får från personalutskottet, att utreda hur vi kan få till fler ST-tjänster inom allmänmedicin, kommenterar Marina Olsson, VGR:s personaldirektör. Det är viktigt med tanke på de utmaningar vi redan har med att kompetensförsörja primärvården och de utmaningar vi ställs inför framöver med bland annat en ökad befolkningsmängd.

Ny aktivitetsplan för VGR:s arbetsgivarvarumärke

I det fortsatta arbetet med stärka Västra Götalandsregionens (VGR) arbetsgivarvarumärke reviderar personalutskottet handlingsplanen för 2018-2026 samt fastställer aktivitetsplanen för 2018. Arbetet syftar långsiktigt till att ta VGR till en position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Aktivitetsplanen tar upp konkreta förslag inom följande nio områden:

 1. Arbetsgivarvarumärket VGR och förvaltningens arbetsplatserbjudande samverkar
 2. Utveckling och uppföljning av arbetsgivarvarumärket
 3. Chefens organisatoriska förutsättningar och arbetssätt
 4. Freda fritiden och kunna påverka arbetstidens nyttjande
 5. Lönesatsningar och samlade förmåner
 6. Integrerat arbetsmiljöarbete
 7. Kompetensförsörjningsprocessen och arbetsgivarvarumärket ska harmoniera
 8. Ökad intern rörlighet och karriärcoachning
 9. Stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur

– Arbetet med att nå den långsiktiga målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare fortsätter, säger Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande. Nu har aktivitetsplanen för 2018 fastställts med konkreta insatser inom viktiga områden som bland annat handlar om stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur, om intern rörlighet och karriärcoachning, om insatser för att freda medarbetarnas fritid och att få dem att känna att de kan påverka arbetstidens nyttjande.


Publicerad: