Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringsdirektör inom Västra Götalandsregionen

Publicerad: Uppdaterad:
Två porträtt

Regiondirektören har beslutat att inrätta en förändringsavdelning inom Koncernkontoret och att utse Erik Lagersten, som idag är kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR), till den nya befattningen förändringsdirektör.

Bakgrunden till beslutet att inrätta en förändringsavdelning är att samhället står inför stora förändringar vad avser demografi, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. VGR behöver möta dessa förändringar och de förväntningar och krav som förtroendevalda och invånare har på organisationen.  

 

Genom att inrätta en koncernavdelning för förändring skapas en förändringsledning inom VGR där funktioner och uppdrag samlas för att kunna arbeta med strategi, struktur och kultur på ett sammanhållet sätt och med högre tempo. Förändringsdirektörens ansvar omfattar koncernövergripande strategisk inriktning och målbild, organisationskultur, nya arbetssätt samt varumärke(inklusive arbetsgivarvarumärke). 

 

Den nya avdelningen inom koncernkontoret bildas genom omfördelning av resurser och fastställd budgetram inom Koncernkontoret. 

 

Erik Lagersten, som utsetts till förändringsdirektör, är i dag kommunikationsdirektör inom VGR. Detta uppdrag lämnar han den 1 september. Jenny Erkholm har utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör.

Jenny Erkholm har lång erfarenhet av kommunikation inom VGR. Hon har också arbetat som kommunikationsansvarig inom privat primärvård. Sedan 2012 är hon kommunikationschef på Folktandvården inom VGR.

Rekrytering av ny kommunikationsdirektör har påbörjats.


Publicerad: