Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förslag om ny statlig indelning och ny beteckning för landsting och regioner

Publicerad: Uppdaterad:

I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen ”region”. Förslaget kan innebära att Hallands län går in i samma statliga område som Västra Götalands län och att Västra Götalandsregionen får namnet Region Västra Götalands län. Förslaget går i linje med de yttranden VGR gjort till kommittén.

Idag har de statliga myndigheterna olika geografisk indelning vilket försvårar samverkan myndigheterna emellan men även samverkan med regioner, landsting och kommuner.

En indelning som följer sjukvårdsregionerna med Halland som undantag

Nu föreslås en ny indelning som överensstämmer med nuvarande geografiska indelning för sjukvårdsregionerna med en justering: Hallands län, som i dag delas mellan två sjukvårdsregioner, föreslås ingå i samma område som Västra Götalands län. Denna geografiska indelning är den som kommittén bedömt bäst främjar samverkan mellan statliga myndigheter och kommunsektorn och som samlat innebär minst konsekvenser för berörda myndigheter.

Myndigheter som föreslås få samma geografiska indelning är: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram), Säkerhetspolisen, Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket och Åklagarmyndigheten.

Västra Götalandsregionen kan få ett nytt namn

Kommittén föreslår även en namnändring för landstingen då allt fler börjat använda beteckningen ”region” i takt med att de har tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Den formella beteckningen är dock fortfarande landsting. Det innebär att det står ”Val till landstingsfullmäktige” på valsedlarna och inte ”Val till regionfullmäktige” vilket kan vara förvirrande för väljarna. Det förmedlar inte heller bredden av det regionala ansvaret och att det förutom hälso-och sjukvård även omfattar politikområden som kultur, kollektivtrafik, mm.

För att det ska bli enhetligt och tydligt föreslår kommittén att alla landsting/regioner benämns på samma sätt och att beteckningen blir ”region”. Kommittén föreslår vidare att namnen utformas så att ordet Region placeras före namnet på respektive län och att ordet län ingår i namnet. För VGR:s del blir det alltså Region Västra Götalands län.

Ett förslag som går i linje med VGR:s yttranden

VGR har i sina remissyttranden till regeringen framfört att vi är för en mer jämlik och enhetlig indelning av Sverige liksom att det formella namnen på landstingen byts till region.

Indelningskommittén har nu överlämnat sitt slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi och förslaget kommer nu gå ut på remiss för regioner, landsting och kommuner att tycka till om. Efter det beslutar civilministern om en proposition kan läggas till riksdagen om en ändring i kommunallagen till 1 januari 2020.

Läs mer


Publicerad: