Förtydligande kring medieuppgifter om bemanningsbolag

Göteborgs-Posten granskar 61 bemanningsbolag som har avtal med VGR. Av dessa är det nio bolag där personer på ledningsnivå dömts för narkotikabrott.

VGR ser mycket allvarligt på misstanke om brott och använder de verktyg VGR har till förfogande för att följa upp och vidta åtgärder.

Dock kan vissa formuleringar såsom GP:s rubrik ”Skatteskulder och knarkbrott inget hinder för avtal med regionen” upplevas vilseledande. Vad saken faktiskt handlar om är att upphandlingslagstiftning begränsar regionens möjligheter att utesluta leverantörer där ledningspersoner misstänks – eller för flera år sedan blivit dömda – för brott av något slag.

VGR följer lagen om offentlig upphandling. I samband med upphandling genomförs kontroll med både Skatteverkets bedömning och andra berörda myndigheter exempelvis Ekobrottsmyndigheten. Vid misstanke om allvarliga oskäligheter under avtalstid genomför vi en fördjupad granskning. VGR varken kan eller får förekomma lagakraftvunna domar.

– Givetvis är området inte oproblematiskt men det här handlar om vad lagen ger för utrymme att begränsa leverantörer från att bedriva viss affärsverksamhet sett till personlig misskötsamhet, säger Lars Loftäng, Koncerninköp, Västra Götalandsregionen.

VGR har sedan 2016 arbetat aktivt för att minska beroendet av inhyrd personal. 2019 nåddes en milstolpe, hyrkostnaderna minskade med 84 miljoner kronor från 2018 till 2019 och VGR kunde för första gången säga att man är oberoende av inhyrd personal. Det innebär att högst två procent av den totala personalkostnaden är hyrkostnader.

Dock ökade kostnaderna för inhyrd personal med 4,3 procent under 2020 jämfört med 2019. Trots det uppnår VGR fortsatt det nationella måltal för oberoende av bemanningsföretag på högst 2 procent i förhållande till kostnaden för egen personal.