Regionstyrelsen 28 juni

Uppdaterad:
Publicerad:

36 miljoner kronor i stöd till folkhälsoarbete

Regionstyrelsen fördelar sammanlagt 36,2 miljoner kronor för 2023-2025 till organisationer som arbetar för att stärka folkhälsan i Västra Götaland. 12,2 miljoner kronor fördelas under 2023.

Följande organisationer får del av stödet:

  • Elektra/Fryshuset
  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Kvinnojourer i Västra Götalandsregionen
  • Tjejjouren Väst
  • Räddningsmissionen
  • Stadsmissionen Göteborg

Stödet syftar till att gynna folkhälsan i Västra Götaland med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och VGR:s mål för social hållbarhet 2030.

 

6,5 miljoner kronor i stöd för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen beslutar att fördela 6,5 miljoner kronor i verksamhetsstöd till organisationer som företräder nationella minoriteter, hbtqi- och barnrättsorganisationer samt paraplyorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Stödet syftar till att främja mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor för barn, nationella minoriteter, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Stödet ska användas till att samordna, främja och effektivisera arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götaland och på så sätt bidra till mer jämlika livsvillkor för invånarna.

Stödet är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för åren 2021- 2030 och bidrar till att uppfylla Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030.

Alla beslut i korthet

Handlingar till sammanträdet