Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hanna Svanström leder arbetet med arbetsgivarvarumärket

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 2027. Nu bildas programkontoret som ska driva på och underlätta att målet nås, och i dag utsågs Hanna Svanström till programchef. Hon är socionom och för närvarande chef för Akut- och olycksfalls mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – ett chefskap som hon delar med en kollega.

– Att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare är ett ambitiöst mål. VGR behöver vara en riktigt bra arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och klara uppdraget gentemot invånare och patienter. Hanna Svanström har den starka vilja som krävs för att kunna bygga upp och leda det nya programkontor som vi sätter upp för arbetet med arbetsgivarvarumärket, säger personaldirektör Marina Olsson.

Hanna Svanström är utbildad socionom och har arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) sedan slutet av 90-talet. Där har hon, sedan tio år tillbaka, också innehaft olika chefspositioner.

– Hanna Svanström har stor erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och projekt. Hon har helhetssynen som krävs och förmågan att motivera och engagera – det har vi sett i hennes nuvarande jobb som chef för Akut- och olycksfallsmottagningen på SU. Avdelningen utsågs till årets arbetsplats på sjukhuset så sent som i januari. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter ger henne förståelse för arbetsförhållandena inom hälso- och sjukvården, något som blir värdefullt i hennes regionövergripande arbete med arbetsgivarvarumärket, säger Marina Olsson.

– I mina tidigare positioner har jag haft stor glädje av att vara socionom eftersom det gett mig ett samverkans- och helhetsperspektiv. Jag tror att jag kommer att ha samma nytta av det nu. Att få möjligheten att leda arbetet med att göra VGR till Sveriges bästa offentliga arbetsgivare känns otroligt motiverande och jag ser verkligen fram emot att få ta del av vad som redan är gjort och så fort som möjligt börja navigera mot mål tillsammans, säger Hanna Svanström.

I sin nya roll som programchef kommer Hanna Svanström att arbeta på direkt uppdrag av personaldirektören och regiondirektören och rapportera till personaldirektören. Hon tillträder den 24 september.

VGR:s tre långsiktiga strategier:

Att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare är en av Västra Götalandsregionens tre långsiktiga strategier. För de två andra strategierna – Omställningen av hälso- och sjukvården och Framtidens vårdinformationsmiljö – finns redan programkontor. De leds av Jan Eriksson respektive Ragnar Lindblad.


Publicerad: