Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ministermöten om jämlik vård och stöd till våldsutsatta

Publicerad: Uppdaterad:
Carina Eliasson, områdesansvarig på VKV och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister tittar i en broschyr
Carina Eliasson, områdesansvarig på VKV, visar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen en folder som polisen ger till barn som varit med om att någon annan eller de själva blivit slagna. Foldern är en del av det sk Islandsprojektet som VKV drivit.
Fotograf: Josefin Brosché Hagsgård

Den här veckan har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffat fyra av Västra Götalandsregionens verksamheter för att bland annat prata om mänskliga rättigheter, jämlik vård och om våld i nära relationer. Vi är stolta över vårt arbete och glada över möjligheten att träffa jämställdhetsministern.

Det har varit värdefullt och inspirerande att få ta del av Västra Götalandsregionens arbete för social hållbarhet. Min upplevelse är att regionen har kommit långt i arbetet med att främja jämställdhet och mänskliga rättigheter och skapa en jämlik vård för alla. Det har också varit intressant att besöka regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och verksamheten Utväg Skaraborg som ger stöd till våldsutsatta och arbetar för att få våldsutövarna att sluta utöva våld.

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Unik kompetens i Västra Götaland

Sju personer står uppradade framför ett fönster
Från vänster: Carina Eliasson, ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter, Louise Åsenfors, vice ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter, Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Emma Broberg, regionutvecklare, Viveca Reimers, avdelningschef social hållbarhet, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Anna Jacobson, enhetschef social hållbarhet
Fotograf: Mikael Stenberg

 Arbetet inom området mänskliga rättigheter är unikt här i Västra Götaland, berättar Viveca Reimers, chef för avdelning social hållbarhet. I tjugo år har vi samtalat med dem det berör i form av olika samråd. På så sätt har vi kunnat utveckla arbetet till gagn för dem som bor i Västra Götaland.

- Vår kompetens är unik när det gäller tillämpning av mänskliga rättigheter och vi har Sveriges första och enda handlingsplan för mänskliga rättigheter. En ny nationell institution för mänskliga rättigheter kan därför med fördel placeras i Västsverige.

I mötet med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen lyfte vi också att vi är måna om nationell vägledning kopplat till att barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020 och att vi önskar en nationell analys av hur Sverige lever upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, fortsätter Viveca Reimers.

Att lyssna på barn och vuxna som utsatts för våld

I tio år har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, arbetat med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp.

-  Vi förtydligade att ett av våra viktiga och stora uppdrag är att se till så att all hälso- och sjukvårdspersonal får en grundläggande utbildning om våld i nära relationer och att personal som möter patienter får utbildning i att fråga om våld på rutin, säger Carina Eliasson, områdesansvarig.

När det gäller barnhälsovård, frågar personalen redan om våld på rutin, tack vare vårt arbete. Just nu pågår projekt på tre barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar med att barn från fyra år får frågor om våld och utsatthet. Barnens situation har uppmärksammats mer och mer under senare år och att ministern har ett starkt barnperspektiv upplever jag som hoppfullt, säger Carina Eliasson.

Våldsutsatta söker ofta vård för diffusa fysiska och psykiska symtom. God kunskap om våld hos personalen bidrar till att våldsutsatta får rätt vård. Det finns ett stort politiskt stöd från politikerna i Västra Götalandsregionen, och det är det som måste finnas för att tydliggöra Hälso- och sjukvårdens viktiga roll i arbetet mot våld i nära relationer, konstaterar Carina Eliasson.

Från #metoo till metod

Nio personer står uppradade framför ett fönster
Anke Samulowitz, Åsa Davidsson, Mikael Bengtsson, Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Kristin Eliasson, teamledare, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Tina Andersson och Sofia Nilsson.
Fotograf: Mikael Stenberg

Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) har funnits i Västra Götalandsregionen i 10 år säger Kristin Eliasson, teamledare för Kunskapscentrum för jämlik vård. I samtalet med jämställdhetsministern tog vi upp utbildningen ”Från #metoo till metod”, ”En förälder blir till” och ”Smärtkuben”.

”Från #metoo till metod” är en utbildning som erbjuds alla chefer inom VGR och som KJV tillsammans med avdelning Social hållbarhet och HR tagit fram. Utbildningen ger chefer stöd i arbetet för jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser, förtydligar Kristin Eliasson. Framförallt tar den upp hur man arbetar med att förebygga sexuella trakasserier. 

”En förälder blir till”, är ett arbete för jämlik barnhälsovård och ett jämlikt föräldraskap som barnhälsovården drivit i fem år. Över 800 medarbetare har reflekterat kring jämställt föräldraskap, stjärnfamiljen, kulturell medvetenhet och familjens psykiska hälsa.

- Det har gjort att våra verksamheter har tydliga handlingsplaner för att alla familjer ska känna sig sedda, inkluderade och trygga. Vi är särskilt stolta över att ”En förälder blir till” har spridits och inspirerat både nationellt och internationellt, säger Kristin Eliasson.

Det tredje konkreta exemplet på vårt arbete som vi tog upp var ”Smärtkuben”, en papperskub som utmanar föreställningar om hur män och kvinnor och kvinnor hanterar sin smärta. Smärtkuben används inom primärvården, specialistvården och i vårdutbildningar på universitetet. Kuben bidrar på ett konkret sätt till att män och kvinnor ska erbjudas likvärdig vård, konstaterar Kristin Eliasson.

Samverkan mot våld sedan 1996

Fyra personer bredvid varandra
Från vänster: Lars Andersson, Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Bibi Lundvall, Annelie Karlsson
Fotograf: Lars Andersson

I form av "Utväg Skaraborg" samarbetar vården med polisen, kriminalvården, åklagarmyndigheten och socialtjänsten i alla femton kommuner i Skaraborg. Vårt arbete mot våld handlar om att erbjuda enskilda samtal för utsatta och förövare, gruppverksamhet och utbildning för de olika myndigheter som samverkar, berättar Lars Andersson, samordnare. 

- De olika myndigheterna sitter i samma lokaler och det gör att samarbetet blir nära och direkt. Vår erfarenhet visar att både utsattas och förövares situation kan förändras med rätt stöd och med ett gediget samarbete.

I mötet med jämställdhetsministern tog vi särskilt upp hur vi arbetar med barnets perspektiv och att vi ytterligare vill stärka barnets röst. 

Fyra verksamheter fick besök av ministern

Regeringens pressmeddelande om Åsa Lindhagens besök i Västra Götaland

Tidigare artiklar om verksamheternas arbete

Viktigt att våga fråga om våld

Gnälliga kvinnor och smärttåliga män, eller?

Väldigt roligt att bli pappa

Jämlik vård i VGR vann svenska jämställdhetspriset


Publicerad:
Uppdaterad: