Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jämställdhetspris till Närhälsan

Publicerad: Uppdaterad:
Närhälsan fick Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris 2017. På bilden ses, från vänster, Karin Engdahl, vice ordförande i personalutskottet, Magnus Berntsson, regionfullmäktiges ordförande, Anna Skoglund och Per Andreas Persson från Närhälsan samt Gunilla Levén, personalutskottets ordförande. Foto: Helena Kryssman

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. De arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

Priset delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen i Alingsås.

Juryn konstaterar att pristagarna har ett jämställdhetsperspektiv genom att de uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt och där kunskap saknats.

”Att också män får tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är en förutsättning för ansvarstagande och jämställdhet. Genom att anordna praktiska utbildningar inom andrologi (läran om manliga sjukdomar) för personal inom Västra Götalandsregionen har kunskapen inom organisationen ökat. Det har också förbättrat mannens möjlighet till en god och jämlik hälso- och sjukvård gällande mannens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter” skriver juryn i sin motivering.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris riktar sig till medarbetare och verksamheter vid Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag. Det delas ut årligen sedan 2001. Syftet med priset är att stimulera till kreativitet och initiativ i jämställdhetsarbetet och att stödja ett målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter.

Prissumman på 25 000 kronor betalas ut till den berörda arbetsplatsen.

I juryn för jämställdhetspriset ingår Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson.

Tidigare pristagare:

 • 2016 Västfastigheter område Drift och service
 • 2015 Kultur i Väst för projektet Dirigent
 • 2014 Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla
 • 2013 Elisabet Lönnermark, specialistläkare, infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset
 • 2012 Närhälsan Torslanda barnavårdscentral
 • 2011 Regionteater Väst AB
 • 2010 Slutenvårdsavdelningen 244, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndals sjukhus
 • 2009 Milijana Lundberg, Hörsel- och dövverksamheten, Handikappförvaltningen i Borås
 • 2008 Marianne Hall-Angerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset
 • 2007 Västfastigheter
 • 2006 Ambulansenheten vid Området Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2005 Område Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2004 Västsvenska Teater och Dans AB
 • 2003 Skaraborgs sjukhus
 • 2002 Kungälvs sjukhus och Geriatrik, Område Sahlgrenska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2001 Ambulansstationen vid Norra Älvsborgs sjukhus.

Kontakt

Karin Rasper 
Enhetschef Närhälsans kunskapscenter för sexuell hälsa 
0705 - 610974


Publicerad: