Karin Looström Muth blir hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen

Uppdaterad:
Publicerad:
Karin Looström Muth
Karin Looström Muth
Fotograf: Pernilla Lindgren

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Karin Looström Muth till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är ny och i uppdraget ingår att bygga upp den nya staben för strategisk utveckling på Koncernkontoret.

Karin Looström Muth är för närvarande utvecklingschef på SÄS och arbetar idag med digitalisering, omställning, förändringsledning och utvecklingsarbete på strategisk nivå. Hon har lång erfarenhet av att jobba i många olika roller i VGR och har tidigare varit chefläkare på SÄS med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor.

– Det här är ett nytt och spännande uppdrag som tillkommer som en följd av ny politisk organisation i VGR. Karin är en positiv, energisk och drivande person som är väl insatt i VGR: strategier och FVM-programmet. Hon är mycket väl lämpad att föra den strategiska utvecklingen i VGR framåt, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Karin Looström Muth har lång erfarenhet av att jobba i många olika roller i VGR. Hon har jobbat både som läkare och verksamhetsledare. Under de senaste åren har hon framför allt jobbat i stödjande funktioner som chefläkare och utvecklingschef på två olika förvaltningar. I nuvarande roll på SÄS ingår också att vara implementeringsansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

– Jag är övertygad om att vi just nu har en gyllene möjlighet att påverka utvecklingen för framtiden. Digitaliseringen har nått en punkt där den verkligen kan göra skillnad i vården. Framtidens vårdinformationsmiljö står för dörren och nära vård och personcentreringens möjligheter i vårdutvecklingen framåt börjar bli mer konkreta, så det här känns fantastiskt roligt, säger Karin Looström Muth.

Som en följd av ny politisk organisation i VGR kommer ansvaret på Koncernkontoret för hälso- och sjukvården att fördelas på två uppdrag, en hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör och en produktionsdirektör. De kommer att arbeta nära tillsammans för att stödja de nya politiska nämnder som bildas. Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag är att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård och tandvård till invånarna i regionen i samverkan med kommunerna i Västra Götaland.  

Karin Looström Muth tillträder tjänsten 1 oktober.