Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klimat 2030 - ny kraftsamling för klimatet

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.

- Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen. Att vi nu intensifierar arbetet med att bli en fossilberoende region innebär att förutsättningarna för det ökar, menar Johnny Magnusson ordförande regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Fyra områden prioriteras

  • hållbar transporter
  •  klimatsmart och hälsosam mat
  • förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • sunda och klimatsmarta bostäder 

Nu ska genomförandet riggas

Nu inleds ett intensivt arbete med att rigga genomförandet av kraftsamlingen. Insatser kommer göras till exempel för:

  • klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt
  • framväxten av en tjänstesektor som arbetar cirkulärt
  • intensifierad planering för klimatsmarta bostäder och lokaler
  • stärka västsvenska lantbrukares nyckelroll i omställningen till fossiloberoende.

Kraftsamlingen lanseras den 26 oktober på Konserthuset i Göteborg under konferensen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige”

Se Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens pressmeddelande

Läs mer om Västra Götalandsregionens klimatarbete och den reviderade Klimatstrategin för Västra Götaland

Illustration: Johanna Engloo, Kjellgren Kaminsky Architecture

Kontakt

Gerda Roupe
076 - 234 32 99
gerda.roupe@vgregion.se


Publicerad: