Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensutvecklingsinsatser inom vården i VGR

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer

Personalutskottet ställer sig bakom en kompetensutvecklingsstrategi för psykologer och fattade ett inriktningsbeslut om finansiering av en regional utbildningsenhet för psykologer i VGR. Strategin gäller i första hand för åren 2018-2020 och finansieras med medel från det personalpolitiska anslaget till en årlig kostnad om 2,3 miljoner kronor. Det blir VGR Akademin som får i uppdrag att organisera utbildningsenheten.

Kompetensutvecklingsstrategin för legitimerade psykologer ska bland annat leda till: ökade förutsättningar för personcentrerad och jämlik vård, bättre styrning och ledning som ger en jämn och hög kvalitet på specialistutbildning och andra vidareutbildningar för psykologer inom VGR, bättre användning av psykologers kompetens genom att specialiserade och disputerade psykologer fungerar som föreläsare, handledare och mentorer och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla psykologer.

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare

Personalutskottet avsätter 20 miljoner kronor inom ramen för personalpolitiska anslaget 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/barnsköterskor/skötare. Medlen ska riktas mot de prioriterade YH-utbildningar som VGR ställt sig bakom.

Det handlar om ambulanssjukvårdare, barnspecialiserad undersköterska, psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare, specialistutbildad undersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering, specialistutbildad undersköterska operation, anestesi och intensivvård, gips- och steriltekniker, medicinsk fotvårdsspecialist, samt de regionala utbildningsmodellerna inom akutsjukvård, barn- och ungdomsvård och psykiatri.

Personalutskottets handlingar


Publicerad: