Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsfri MPR-vaccination till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare

Publicerad: Uppdaterad:

För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.

– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Dessa omfattas av erbjudandet

Boende i Västra Götaland har generellt en god immunitet mot mässling, men det senaste utbrottet visar att det finns grupper som kan behöva vaccineras för att få ett fullgott skydd. De som kan få kostnadsfri MPR-vaccination är de som vistas varaktigt i Västra Götaland, är födda 1960, eller senare, och som av någon anledning inte har skydd mot mässling. Man är skyddad mot mässling om man tidigare haft sjukdomen eller är vaccinerad. Erbjudandet gäller också asylsökande vuxna samt personer som vistas i Västra Götaland utan nödvändiga tillstånd.

Dessa omfattas inte av erbjudandet

Turister på tillfälliga besök omfattas inte av erbjudandet, inte heller personer som är folkbokförda i andra regioner i Sverige utöver Västra Götaland.

Erbjudandet gäller en dos vaccin och regionstyrelsen räknar med en kostnad på maximalt 8,4 miljoner kronor.

– Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström.

De inom målgruppen som är osäkra på om de är immuna mot mässling och vill vaccinera sig uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral för att beställa en tid för vaccination.

 

Fakta: MPR-vaccination och mässling

En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 90-95 procent av alla vaccinerade individer. Om en person redan har en immunitet mot mässling, men ändå får MPR-vaccin leder detta inte till några ytterligare biverkningar. Nyttan av MPR-vaccination till alla som inte har en känd immunitet kan sägas överväga av detta skäl. Att med blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling eller tidigare vaccination) rekommenderas inte före.

De som inte ska vaccinera sig är:
Personer med:

  • Pågående infektion
  • Graviditet
  • Allvarlig immunbrist
  • Pågående immunosuppressiv behandling
  • Säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet.

Kvinnor i fertil ålder bör göra ett graviditetstest före eventuell vaccination. Är du osäker, rådgör med din vårdcentral eller behandlande läkare.

Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna idag. Immuniteten mot mässling i befolkningen i Sverige är generellt hög och de flesta är vaccinerade. Om någon insjuknar i mässling är risken mycket stor för smittspridning i samhället till ovaccinerade. Mässling kan orsaka svåra sjukdomssymtom och det finns en betydande risk för komplikationer för den enskilda individen, främst gäller detta små barn och vuxna.

Läs om mässling på webbsidan 1177.se.


Publicerad: