Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om vardagen vänds upp och ner – vad gör du då?

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen vet hur länge. Västra Götalandsregionens och det övriga samhällets resurser för vård måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Men du kan även behöva en extra uppsättning mediciner och förband för egen vård.

När vårt samhälle drabbas av en omfattande störning kanske grundläggande funktioner, som hälso- och sjukvård eller kollektivtrafik, inte fungerar som vanligt. Det kan till exempel handla om att väldigt många människor drabbas eller att en enskild händelse får stora konsekvenser för samhället som helhet.

Tillsammans med andra offentliga verksamheter och myndigheter planerar Västra Götalandsregionen för att kunna hantera stora störningar. Det offentliga ska bland annat se till att el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Hjälp i första hand till de som inte klarar sig själva

Vid en större händelse måste samhällets insatser prioriteras. Vi måste i första hand hjälpa dem som är svaga och inte kan ta hand om sig själva. Du kan underlätta och bidra till samhällets prioriteringar genom att förbättra beredskapen runt dig själv och din bostad i ditt närområde redan idag.

Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris. Vi kan inte säkert veta när, var och hur den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Men tillsammans med dina närmaste och med hjälp av grannar kan du förbereda dig och skapa en grundläggande beredskap för att klara krisen.

Vad kan du göra?

Nu följer några exempel på frågor som det kan vara bra att fundera över. De handlar om hur din vardag ser ut idag och vad du behöver för att några dagar upp till en vecka ska fungera så normalt som möjligt om det blir kris.

  • Har du eller dina närmaste särskilda behov beroende på din/er hälsa?
  • Har du en tillgång till grundläggande hemapotek med sjukvårdsartiklar och mediciner?
  • Hur tar du dig till arbetet, närmaste affär och fritidssysselsättningar?
  • Har du behov av transporter med buss och tåg eller bil?
  • Hur når du de som du är beroende av eller som är beroende av dig?
  • Kan du klara dig i tre till sju dagar om det skulle uppstå störningar i eller omkring ditt närsamhälle?

Om krisberedskapsveckan

Den 28 maj drar årets upplaga av krisberedskapsveckan igång. Syftet med veckan är att sätta fokus på det svenska samhällets beredskap för kriser. Temat och frågan för veckan är: "Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?". Tanken är att vi alla själva ska tänka igenom hur vi kan förbereda oss redan nu om en kris inträffar. Vad kan du förbereda för att du själv och dina nära ska klara en kris som pågår i upp till en vecka?

Broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Under krisberedskapsveckan kommer broschyren "Om krisen eller kriget kommer" delas ut till alla hushåll i Sverige. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid.

Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:

  • elförsörjningen påverkas
  • mat och andra varor kan ta slut i affärerna
  • mobilnät och internet fungerar inte

Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.

Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor kommer du att hitta från och med maj på MSB:s webbplats för privatpersoner: www.dinsakerhet.se

Snart i brevlådan: Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Per Beckman

Regionutvecklare

Senast uppdaterad: 2018-05-23 10:04