Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Marga Brisman chef för enhet patientsäkerhet

Publicerad: Uppdaterad:

Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på SkaS.

Marga Brisman har varit verksam på SkaS i drygt 9 år, bland annat som områdeschef och de senaste 2,5 åren som chefläkare. Hon har varit en drivande kraft i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet och även haft regionala utvecklingsuppdrag.

Patientsäkerhet

- Med sin gedigna erfarenhet, kompetens och systemförståelse kommer Marga ha en viktig roll i utvecklingen av patientsäkerheten inom Västra Götalandsregionen. En viktig del i uppdraget är att integrera patientsäkerhetsarbetet i utvecklingen av hälso- och sjukvården i nära samarbete med andra enheter och avdelningar inom Koncernkontoret samt med förvaltningarna och andra aktörer, säger Karin Möller, regionchefläkare och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Margas uppdrag är att utveckla enheten som strategiskt stöd till politik, förvaltningar och verksamheter inom området.  

Marga Brisman börjar på Koncernkontoret den 1 april 2018.

Fakta

Stöd till patientsäkerhetsarbete

Enhet patientsäkerhet är en enhet inom Avdelning Kvalitet och patientsäkerhet, koncernstab Hälso- och sjukvård på Koncernkontoret. Enheten arbetar med strategisk utveckling av patientsäkerheten i VGR och utgör stöd till politik och förvaltningar inom området. Enheten samordnar regiongemensamma insatser, exempelvis patientsäkerhetsenkät, anordnar utbildningar, initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar samt bevakar utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Enheten ansvarar även för kontakter med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra Götalandsregionens roll som vårdgivare. Inom enheten ingår även regionala STRAMA som en integrerad del.


Publicerad: