Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mikael Schultz: ”Kultursamarbetet blir det man gör det till”

Publicerad: Uppdaterad:

Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på Samtal Europa den 22 september vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

– Kultursamarbetet blir det man gör det till, inleder Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU. Som kulturråd i Bryssel arbetar jag för att tillvarata svenska intressen och verka för att svenska ståndpunkter får genomslag inom områdena kultur, audiovisuella frågor (media, reglering av tv och radio) och idrott.

EU har en stödjande roll inom kulturområdet då kultur är ett ansvar som ligger på medlemsstatsnivå. Kulturen tillhör inte kärnverksamheten i EU utan samarbetet mellan medlemsländerna, och vad man gör samarbetet till, är avgörande för kulturens roll. Kultursamarbetet i EU bygger till stora delar på programmet Kreativa Europa, ett finansieringsprogram som ger möjligheter för aktörer runt i EU att skapa kulturprojekt och samverka över gränser.

 

Mikael poängterade vikten av att vara på plats i Bryssel för att skapa kontakter, förhandla och nätverka. En stor del av arbetet som representationen driver handlar om att skapa, vårda och utveckla nätverk. Aktuella frågor som diskuteras i EU just nu är tillgången till kultur via digitala medier med fokus på publikutveckling och arbetet med EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella relationer. Det sistnämnda handlar bland annat om kulturen som ett effektivt medel i biståndsarbetet. 

Här kan du se hela Samtal Europa i efterhand

Läs mer:
VGR:s internationella arbete inom kultur
Sveriges ständiga representation vid EU

Kort om Samtal Europa

Samtal Europa är en serie kunskapsseminarier som VGR anordnar 4-5 gånger per år. Representanter från bland annat EU:s institutioner bjuds in för att tala om aktuella EU-frågor som påverkar Västra Götalands utveckling. Syftet är att höja kunskap om aktuella EU-frågor samt skapa förståelse för lokal och regional nivås roll i Europasamarbetet och möjlighet att påverka EU:s lagstiftningsprocess. Nästa samtal Europa äger rum den 1 december. Då kommer Europaparlamentariker Cecilia Wikström för att diskutera bland annat fördjupat socialt samarbete i EU och migrationsfrågor.


Publicerad: