Nu är nationella referenslaboratorier inom mikrobiologi utsedda

Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier för 36 områden.

Referenslaboratorierna träder i kraft 1 juli 2017 och uppdragen löper på 30 månader. De nationella referenslaboratorierna kommer att tillhandahålla analyser och bistå med stöd inom sina respektive områden för hela landets hälso- och sjukvård. Genom detta uppnås en ökad effektivitet och minskad sårbarhet och en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hela landets hälso- och sjukvård.

Läs mer

Kontakt

Hans Gaines
Förvaltare för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi
070-366 26 71
Hans.Gaines@Folkhalsomyndigheten.se

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34