Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nu har de första BT-läkarna i VGR tillträtt

I samband med att läkarens väg från grundutbildning till färdig specialist nu genomgår den största förändringen sedan 1960-talet har en ny typ av tjänstgöring införts för läkare som vill specialisera sig: bastjänstgöring (BT). VGR har arbetat för att göra organisationen redo och den 8 november tillträdde de första BT-läkarna i VGR.

Bastjänstgöringen, som är en del i specialiseringstjänstgöringen, är ett obligatoriskt krav för att få ut sitt specialistbevis och är i normalfallet cirka 12 månader. I och med att läkarutbildningen förändras blir det möjligt för läkare att ansöka om legitimation direkt efter examen. Det innebär att allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare varit obligatorisk för att få sin läkarlegitimation på sikt kommer tas bort.

Regiongemensamt arbete

– Du får nästan aldrig en AT-tjänst direkt efter läkarexamen utan kanske får vikariera ett par år först. Förändringarna som nu görs av den svenska läkarutbildningen innebär en EU-anpassning som gör att det inte ska ta lika lång tid att få sin legitimation, säger Eva Engström, regionövergripande studierektor för läkare under utbildning, i Västra Götalandsregionen.

En viktig del i arbetet med att förbereda organisationen har varit de regiongemensamma processerna och att få ett brett samarbete inom regionen:

– Det har varit viktigt för oss att alla VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar har varit involverade och bidragit till framtagandet av bastjänstgöringen i VGR. Tillsammans har vi bland annat skapat en regiongemensam utbildningsstruktur och en handledarutbildning med ett stort antal deltagare från hela VGR, säger Joakim Björås, projektledare för BT pilotprojektet i VGR. Det arbete vi gör och har gjort nu lägger en grund för BT i VGR, men viktigt att beakta är att BT av olika skäl till del kommer vara dynamisk över tid.

Utmaning att rekrytera till en ny tjänstgöring

Förändringarna påverkar framförallt de som startar sin specialiseringstjänstgöring efter 1 juli 2021 och som inte gjort svensk AT för att få läkarlegitimation. Under våren har rekryteringen av de första BT-läkarna pågått. 25 läkare har rekryterats för att göra sin BT inom primärvården och på sjukhusförvaltningarna.

– Vi fick in ett stort antal ansökningar till tjänsterna där över 30 utbildningsländer var representerade. Vi har strävat efter att göra urval och intervjua efter gemensamma principer men det är en utmaning att rekrytera till en tjänst som inte är färdig i en BT-organisation som är under uppbyggnad. Vi kommer ta med oss lärdomarna från processen till nästa omgång BT, säger Klas Fellbrant, ordförande i arbetsgruppen för rekrytering.

– De som börjar som BT-läkare nu är läkare som genomfört sin utbildning i ett annat land än Sverige och har en legitimation och som vill bli specialistläkare inom något område. För dem blir nu bastjänstgöringen obligatorisk för den fortsatta specialiseringstjänstgöringen, säger Eva Engström.

Kvalitetssäkring i hela regionen

Förutom att genomföra en rekrytering med urval och intervjuer efter samma principer har en utmaning också varit att säkra att BT ser likadan ut i hela organisationen och på alla förvaltningar.

– En viktig del i BT är att den ska anpassas till individen men att slutresultatet ska vara likvärdigt. Vi har lagt upp en plan för hur den regiongemensamma BT-tjänstgöringen kommer att se ut med samma mängd tid på olika moment, en gemensam plan för introduktion och gemensamma utbildningsdagar, säger Johan Edgar, BT-studierektor på Sjukhusen i Väster. På så sätt hoppas vi att vi ska få en kvalitetssäkrad BT.

Mer information om BT i VGR

Bastjänstgöring i VGR


Senast uppdaterad: 2021-11-22 10:40