Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rapport: Klarar Västra Götaland krisen?

Publicerad: Uppdaterad:

Vad påverkar näringslivets sårbarhet? Hur ser arbetsmarknadens återhämtningsförmåga ut och hur sårbara är egentligen de lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland? Det är frågeställningar som en ny rapport med titeln "Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner" lyfter för att öka kunskapen om hur det ser ut i vår region och hur den påverkas av förändringar i omvärlden.

Ett lokalt exempel är omställningsarbetet efter nedläggningen av Saab Automobile i Trollhättan år 2012. En av slutsatserna därifrån var att man tidigt bör värdera vilka behov av insatser som kan finnas vid en eventuell omställningssituation. Detta förutsätter löpande omvärldsanalyser för att identifiera och värdera möjliga risker och hot kring branscher och företag som har betydelse för regionens utveckling.

– I det regionala utvecklingsarbetet är det viktigt att arbeta både förebyggande för att undvika eller lindra kommande kriser och att ha en beredskap för ett omställningsarbete på om krisen uppstår, säger regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson. Rapporten bidrar till en ökad kunskap om sårbarheten i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner och om vilka faktorer som påverkar regional sårbarhet och återhämtningsförmåga.

Syftet med rapporten är att tillföra kunskap som i sin tur kan bidra till att skapa en handlingsberedskap inför kommande kriser. Just nu befinner sig Västra Götaland i en högkonjunktur med en stark tillväxt inom näringsliv och arbetsmarknad. Att sysselsättningen ökar och att företagen går på högvarv är givetvis glädjande. Samtidigt vet vi att konjunkturen förr eller senare kommer att vända.

Läs mer och ladda ner hela rapporten från vår hemsida

Kontakt

Mats Granér
Samhällsanalyschef
070-570 09 34


Publicerad: