Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rapport visar hur olika sjukdomar utvecklas över tid

Publicerad:

Antalet personer i Västra Götaland som har högt blodtryck och hjärtsvikt förväntas öka med 20 - 35 procent fram till år 2040. Detta beror på att befolkningen ökar och blir äldre. Sjukdomar som är vanligare bland yngre minskar däremot, till exempel endometrios. Det visar en helt ny rapport från Västra Götalandsregionen.

För första gången kan Västra Götalandsregionen visa hur förekomsten av vanliga sjukdomar förväntas öka eller minska de kommande 20 åren. Till exempel förväntas sjukdomar som högt blodtryck, Alzheimers sjukdom, diabetes typ 2 och förmaksflimmer öka i takt med att antalet personer över 80 år blir fler. Högt blodtryck är i sig en riskfaktor för att utveckla andra sjukdomar, till exempel hjärtsvikt. Antalet personer med hjärtsvikt tros öka från dagens 36 000 till närmare 50 000.

- Det är positivt att vi lever längre och att hälsan förbättras, men rapporten visar också tydligt att vi måste hitta nya sätt att möta den åldrande befolkningens behov av hälso- och sjukvård och hälsofrämjande åtgärder, säger digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath. Här kommer digitaliseringens möjligheter att vara en viktig pusselbit. Det handlar till exempel om att kombinera fysiska besök med digitala vårdmöten, stöd och behandling via nätet och egenmonitorering av värden för kroniskt sjuka personer.

Nya möjligheter till behandling

Det finns många faktorer, utöver befolkningsförändringar, som påverkar hur olika sjukdomar utvecklas. Större möjligheter att upptäcka olika sjukdomstillstånd, nya möjligheter till behandling, hälsofrämjande beteenden och förutsättningar i samhället är faktorer som påverkar utvecklingen. Till exempel har bättre omhändertagande av patienter med högt blodtryck och diabetes lett till att ett minskat insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.

Antalet personer mellan 0 och 18 år förväntas vara i det närmaste oförändrat år 2040 och personer i arbetsför ålder förväntas öka med cirka sju procent, i jämförelse med 80-åringar som förväntas öka med drygt 60 procent. Detta gör att diagnoser som är vanligast bland yngre inte kommer att öka i samma grad som andra sjukdomar. Det gäller till exempel adhd, migrän och endometrios, där bedömningen är att andelen av befolkningen med dessa diagnoser kommer minska något i framtiden.

Underlag för planering av vård

Rapporten redovisar även utvecklingen av diagnoser senaste tio åren, efter kön, åldersgrupp, olika geografiska områden och på kommunnivå. Andelen med kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL, som i de allra flesta fall orsakas av rökning, har varit relativt oförändrad senaste tio åren, men har ökat något bland äldre och är något vanligare bland kvinnor än bland män.

- Rapporten ger ökad förståelse för hur olika sjukdomar utvecklas över tid och därmed värdefull kunskap om befolkningens behov av vård, säger hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Looström Muth. 

Rapporten om diagnosmönster finns här: Microsoft Power BI


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-11-04 09:25