Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny satsning mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Publicerad: Uppdaterad:

Ökad kunskap om ett tabubelagt ämne kan skydda fler barn och unga mot internetrelaterade sexuella övergrepp. En ny satsning av polisen tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum fokuserar på hur brott kan förhindras och brottsoffer få hjälp. Det finns även vägar till vård och förändring för förövare som blir dömda.

– Övergrepp på barn via nätet uppmärksammas ofta i media, men fortfarande är det ett ämne som är svårt att tala om. Från polisens sida ser vi behovet av att ytterligare synliggöra brotten för att förhindra att fler utsätts, säger Birgitta Dellenhed, chef för IT-brottssektionen vid polisen i region Väst.

I höst genomför polisen tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum en gemensam satsning för att ytterligare öka kunskapen om internetrelaterade sexuella övergrepp. Som ett första steg arrangeras ett heldagsseminarium den 13 september i Göteborg.

Det handlar om att höja kunskapsnivån ytterligare bland anställda inom hälso- och sjukvård samt medarbetare inom hela rättsväsendet som arbetar med offer och förövare. Seminariet är också ett sätt att sprida kunskaper till politiker, opinionsbildare och journalister.

Bryta destruktiva mönster

– Ytterst är syftet att skydda barn och förhindra nya övergrepp. Men också att visa att det finns vägar till förändring. Det går att bryta destruktiva mönster genom vårdinsatser, säger Emma Svanholm, enhetschef för Närhälsan Sexualmedicinskt centrum inom Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden är att polisens IT-brottssektion för närvarande stärker sin förmåga att arbeta mot internet-relaterad brottslighet. Resursförstärkningen med IT-forensiker och utredare ger större möjligheter att upptäcka fler brott. Som en naturlig följd bedöms även vårdbehovet att öka på sikt.


Publicerad: