Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Nytt från kollektivtrafiknämnden

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att se över dagens zonstruktur och prisnivån för 2018.

Från 70 zoner till 3?

Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Förslaget är att minska dagens över 70 zoner till tre, och på det sättet förenkla för resenärerna.

Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland. För att göra resandet enklare, till exempel för de som reser över kommungränser, föreslår Västra Götalandsregionen att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner. Kommunerna får nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan frågan avgörs i regionfullmäktige.

Priserna i kollektivtrafiken höjs

Under kollektivtrafiknämndens möte den 26 september beslutades att prisjusteringen för 2018 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.

Prisjusteringen, som Västtrafik ska planera sin verksamhet efter, är på samma nivå som för 2017, och därmed fortsatt på en lägre nivå än tidigare år. I korthet innebär prisjusteringen en höjning av priserna på cirka tre procent för enkelbiljetter och cirka två procent för periodbiljetter.

I justeringen ingår också att de resenärer som vill ta med sig cykel ombord ska kunna göra det utan extra kostnad, på fordon där det idag är tillåtet att ta med sig cykel.

Utvecklingen på bränslepriser och övriga konsumentpriser går fortsatt i en sådan riktning att kollektivtrafiknämnden vill hålla nere prishöjningarna, för att bibehålla och förstärka kollektivtrafikens kvalitet, servicenivå och konkurrenskraft.

Den detaljerade prisjusteringen per biljettslag fastställs slutligen av Västrafiks styrelse.

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36