Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omprogrammering av hjärnan minskar fantomsmärtor

Publicerad: Uppdaterad:

Lina Bunketorp Käll (42) är i full färd med att testa ett system som kan minska fantomsmärtor med stöd av Västra Götalandsregionens Innovationsfond. Systemet, kallat Neuromotus, hjälper hjärnan att fungera i banor så att den tror att den saknade lemmen fortfarande finns kvar. På så sätt uppstår inte smärtor i samma utsträckning.

Lina Bunketorp Käll är docent i fysioterapi och överfysioterapeut på Center för avancerad rekonstruktion av extremiteter på Mölndals sjukhus. Lina ansökte om medel ur 2017 års Innovationsfond för att kunna medverka i ett projekt där man testar Neuromotus-systemet för att kunna bevisa de goda erfarenheterna man initialt har haft av systemet.

I korthet fungerar Neuromotus så, att man fäster elektroder på den stump som är kvar efter amputationen. När stumpmuskulaturen spänns känner datorsystemet igen aktiveringsmönstren och genererar en bild av den saknade lemmen på datorskärmen. Via datorns kamera kan du interagera med datorn i olika övningar och faktiskt röra på din virtuella arm eller ditt virtuella ben.

Tack vare att du ser din saknade lem samtidigt som du utför övningarna, så antar man att hjärnan luras till att tro att armen eller benet finns kvar. Man tror att träning med Neuromotus åstadkommer en slags normalisering av det förvirrade tillstånd som uppstår i hjärnan på grund av att lemmen plötsligt saknas.

80% av amputerade drabbas av fantomsmärta

Just detta att hjärnan börjar fungera i andra mönster när en lem försvinner tros vara den främsta orsaken till fantomsmärta – en smärta som drabbar cirka 80 procent av alla amputerade. I Sverige genomgår varje år cirka 2500 personer en amputation av en kroppsdel. Eftersom patientgruppen är så stor så finns det ett skriande behov av nya behandlingsalternativ.

De preliminära resultaten tyder på att Neuromotus är bättre än alla dagens behandlingssätt eftersom metoden har visat sig fungera där konventionell terapi har misslyckats. Förutom att erbjuda en stimulerande behandlingsform så kommer Neuromotus att bidra till en ökad känsla av delaktighet i rehabiliteringen och därmed också ge en ökad motivation.

Över 60 patienter testas

Patienter med fantomsmärta som söker till de behandlande enheterna i Göteborg, Örebro och Stockholm får alla erbjudande att vara med i projektet. Man annonserar även efter patienter i dagspressen. I Göteborg har man exempelvis använt både Göteborgs-Posten och tidningen Metro. Under första året räknar man med att testa behandlingen på 10 patienter och drygt 60 under hela projekttiden. Utöver behandlande enheter i Sverige så kommer även patienter från följande länder att delta i projektet: Slovenien, Belgien, Nederländerna, Canada, Irland och Tyskland.

Deltagarna i projektet får förutom träning med systemet, genomföra tester och dokumentera sina fantomsmärtor. Testerna inkluderar även undersökning med magnetkamera för att se om man kan spåra förändringar i den delen av hjärnan som styr viljemässiga rörelser.

Neuromotus för hemmabruk

Parallellt med projektet så pågår en utveckling av ett Neuromotus system för hemmabruk som är tänkt att patienterna själva ska kunna använda i hemmet. Förhoppningen är att behandlingskonceptet kan visa sig vara lämpligt även för andra patientgrupper som är i behov av motorisk rehabilitering.

Läs mer om Innovationsfonden som i dagarna öppnat för ansökningar till 2018 års upplaga.

Lina Bunketorp Käll

Utbildade sig till fysioterapeut vid Lunds Universitet och arbetade klinisk i tre år inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset varefter hon började sina doktorandstudier år 2001. Hon disputerade till doktor 2005 och sedan 2009 ingår hon i en forskargrupp inom neurovetenskap. Lina har lett kliniska projekt i strokerehabilitering och handleder också doktorander.

Sedan 2014 mixar Lina sin forskning med patientkontakter 50/50 som fysioterapeut på Center för avancerad rekonstruktion av extremiteter vid Mölndals sjukhus.

Neuromotus

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och företaget Integrum. Personen bakom uppfinningen är Max Ortiz-Catalan vid Chalmers. En annan viktig person i projektet är Eva Lendaro som är en biomedicinsk ingenjör. Hon är sakkunnig i systemet och fungerar som koordinator i projektet. Totalt fick projektet 500 000 kronor ur Innovationsfonden 2017. Projektet finansieras även av Vinnova och Promobilia.

Kontakt

Lina Bunketorp Käll
Docent, Leg. Fysioterapeut
Center för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter - C.A.R.E.
0709 – 723 101
lina.bunketorp@neuro.gu.se

Mats Andrén                                         
Projektledare, Innovationsfonden
0700 – 206 522
innovationsfonden@vgregion.se


Publicerad:
Uppdaterad: