Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter nöjda med bemötandet på akutmottagningar i Västra Götaland

Under oktober till december 2022 har nästan 4000 patienter som träffat en läkare på någon av regionens akutmottagningar tyckt till om sitt besök genom Nationell Patientenkät. Resultaten visar bland annat att tillgängligheten upplevdes som god och att patienterna blev bemötta med värdighet och respekt.

- Det är viktigt att patienterna upplever att tillgängligheten är god. Med tillgänglighet menas i det här fallet tillgänglighet vad avser närhet, kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och patientens anhöriga. Det är roligt att ta del av resultaten och se att de flesta har ett positivt helhetsintryck av sitt besök på en akutmottagning, säger Kaarina Sundelin, direktör beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.

Behov av förbättring

Störst behov av förbättringar finns inom området information och kunskap. Minst nöjda var patienterna med vårdens förmåga att informera om i vilken turordning personalen tog hand om prioriterade patienter och om väntetider på akutmottagningarna.

- Att få vetskap om vilka brister patienterna upplever i vården är värdefullt i arbetet med att utveckla vården. Genom svaren får vården viktig information som ger förutsättningar för att förbättra sjukvården för alla, säger Kaarina Sundelin.

Resultaten är något sämre än vid föregående undersökning år 2020 förutom för området tillgänglighet. Patienter i åldersgruppen 65 år eller äldre var sammantaget mer positiva än patienter 0–34 år eller 35–64 år. Män hade en mer positiv upplevelse än vad kvinnor hade. Västra Götalandsregionens resultat är något bättre än resultaten för Sverige som helhet.

Resultatet från Nationell Patientenkät finns tillgängligt på: Akutmottagningar 2022 (patientenkat.se)

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten redovisas per fråga och i dimensionerna helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, samt tillgänglighet.

Undersökningen av patientupplevelsen av akutmottagningar genomförde under oktober-december 2022. I Västra Götalandsregionen skickades totalt 10 637 enkäter ut varav 3 890 svar inkom (37 %). Svarsfrekvensen var på samma nivå som i senaste undersökningen 2020.  Enkäten skickas till ett slumpmässigt urval av patienter som träffat en läkare på en akutmottagning under oktober månad. I de fall patienten var under 15 år riktades enkäten till vårdnadshavare.

Kontakt

Elin Arnö, sakkunnig, regionutvecklare, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, telefon: 073-572 88 23, E-post: elin.arno@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-03-10 15:04