Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pris till ambulanssjukvården i Skaraborg

Publicerad: Uppdaterad:
Ambulanssjuksköterskorna Petter Swanström och Carina Westergren på plats hos den fiktiva patienten i simulatormiljö. FOTO: Bild och Media

I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

– Det här känns självfallet jättebra och kommer att ge oss alla som arbetar med detta en push framåt för att vidareutveckla verksamheten, säger utbildningsledare Magnus Danielsson vid Ambulansstödenheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Svenska prehospitala priset delas varje år ut av Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, och tilldelas den organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.

Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus har under flera år arbetat med att utveckla utbildningen med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

– De som har kommit hit och tagit del av vår simuleringsteknik har tappat hakan. De tycker att den håller väldigt hög klass, säger Magnus Danielsson.

Vad betyder priset för Ambulansstödenheten?

– Eftersom vi är trångbodda nu hoppas vi att det här kan leda till att vi får möjlighet att vidareutveckla det vi gör, annars kan det bli svårt att behålla vår ledande position inom simulering, säger Magnus Danielsson.

Grundtanken med simulering är att öva moment i högriskmiljöer som är så lika verkligheten som möjligt och har använts inom flyg, sjöfart och kärnkraftsindustrin sedan länge. Trafik och framför allt utryckningskörning utgör den största riskmiljön för ambulanspersonalen. Som komplement till den trafikutbildning som ges används körsimulatorer där medarbetarna övas i patientfokuserad körning, Eco-driving och framför allt riskmedvetande. Riskprogrammet är fortfarande under utveckling och kommer att ha en enorm potential som utbildningsplattform för blivande och befintlig blåljuspersonal. 

Simulering använts ju även inom ambulansträningen vid till exempel utbildning i HLR och omhändertagande enligt olika koncept. Dessa bedrivs då traditionellt sett oftast i lektionsrum med instruktörer på plats eller i så kallade ”fattiga scenarion”.

Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus har tillsammans med samarbetspartners tagit det ett steg längre där vi nu kan simulera ett fullständigt ambulansuppdrag ända från ut alarmering, utkörning till patient, omhändertagande på plats i en simulerad miljö (med projicering på vägg), vård under transport och avlämning på mottagande enhet.

Några av de vinster som beskrivs är att personalen har möjlighet att öva i miljöer som är så lika verkligheten som möjligt utan att utsätta sig själva eller någon patient för risker och att det finns möjlighet att ”torr-öva” med ny utrustning, läkemedel eller arbetssätt innan det implementeras i verksamheten.

Kontakt

Magnus Danielsson
Utbildningsledare
076-104 55 42


Publicerad: