Regionfullmäktige 11 oktober

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag bland annat att personer som har fått uppehållstillstånd men ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift för tandvård som folkbokförda invånare. Det innebär att barn och unga ska erbjudas fri tandvård. Regionfullmäktige beslutade också att införa en avgift för laddare till hörapparater. Dagens sammanträde var det sista för den här mandatperioden.

Kostnader för tandvård för invånare som inte är folkbokförda 

Personer som har fått uppehållstillstånd men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgifter som folkbokförda invånare. Det beslutade regionfullmäktige på sitt sammanträde i dag den 11 oktober.

Beslutet gäller för de vårdgivare som tillhör Västra Götalandsregionen. Beslutet innebär också att barn och unga som har fått uppehållstillstånd, men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas fri tandvård inom Folktandvården på samma villkor som för barn och unga mellan 3 och 23 år som är folkbokförda i Sverige.  

För två år sedan, i november 2020, beslutade regionfullmäktige att personer som har beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift som folkbokförda invånare. Det beslutet gällde patientavgifter inom hälso- och sjukvård, men däremot inte tandvård.  

Avgift för laddare till hörapparater 

Regionfullmäktige beslutade i dag att införa en patientavgift på 500 kronor för laddare till hörapparater med uppladdningsbart batteri. Avgiften införs från 15 oktober 2022.

Äldre hörapparater har externa batterier som patienterna själva får betala för när de behöver bytas ut. Nyare hörapparater har i stället uppladdningsbara batterier och kommer med en laddare. I takt med att hörapparaterna byts ut kommer med andra ord patienterna inte längre behöva köpa nya batterier, däremot tillkommer en kostnad för själva laddaren. Därför beslutade regionfullmäktige att införa en patientavgift som motsvarar kostnaden för laddaren. Kostnaden för patienterna blir med andra ord ungefär densamma som tidigare. En hörapparat med laddningsbara batterier är enklare för patienten att hantera eftersom man inte behöver byta batterier. 

Regionfullmäktige hade uppe frågan även i våras, men beslutade då att ärendet skulle skickas tillbaka (återremitteras) till regionstyrelsen för att ha en dialog med berörda brukarorganisationer, vilket man nu har haft.  

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Regional strategi för vuxenpsykiatri och regional plan för transportinfrastruktur 

Regionfullmäktige beslutade om en ny regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Mer information om strategin finns i pressmeddelande från regionstyrelsen 23 augusti 2022. Regionfullmäktige beslutade också att fastställa Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2022-2033. Mer information om transportinfrastrukturplanen finns i pressmeddelande från regionstyrelsen 29 mars 2022. 

Alla beslut i korthet 

Handlingar till sammanträdet