Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 29 november 2022

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde bland annat att fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024-2025 samt att godkänna en förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i VGR de kommande åren. Under sammanträdet delades också parasportstipendiet och pris för social hållbarhet ut.

Justerad budget för 2023

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 29 november att fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024-2025.

Den justerade budgeten innebär bland annat att skatten inte höjs under 2023 utan fortsätter att vara 11,48 öre per skattekrona samt att biljettpriserna i kollektivtrafiken i maj justeras tillbaka till dagens priser.

Förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården framöver

Regionfullmäktige har beslutat om en förnyad strategi för omställningen av hälso-och sjukvården i VGR 2023–2027. Strategin är en förutsättning för att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården.

VGR behöver ställa om hälso- och sjukvården för att erbjuda invånarna en mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med högre kvalitet och större delaktighet inom ramen för befintliga resurser.

Beslutet om den nya strategin är en fortsättning på den ursprungliga som fastställdes av regionfullmäktige 2017. Den lägger fokus på ett antal områden:

  • nära vård
  • digitala vårdformer och tjänster
  • kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och kompetensutveckling
  • hälso- och sjukvårdens prioriteringar
  • omställning av hälso- och sjukvården för barn och unga

Inom området koncentration, som tidigare fanns med har insatser genomförts kontinuerligt och systematiskt sedan strategin fastställdes. Därför utgår koncentration från den nya strategin och ersätts med ett omställningsområde kring hälso-och sjukvårdens prioriteringar. Arbetet med koncentration fortgår i ordinarie strukturer.

Den nya strategin är en ambitionshöjning i genomförandet av omställningen. Det är en övergripande strategi som ska kompletteras med regionövergripande planer för genomförandet under 2023. 

Ledamöter och ersättare för kommande mandatperiod

Regionfullmäktige beslutade vilka som blir ledamöter och ersättare för regionens nämnder, styrelser och bolag kommande mandatperiod. Du kan läsa mer här

Subventionerat TBE-vaccin och borttagen patientavgift vid våldtäkt och sexuella övergrepp

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag bland annat när det gäller att utreda vad det skulle kosta att erbjuda gratis vaccin mot TBE till barn och unga samt att godkänna att ta bort patientavgiften för personer som söker vård efter att ha blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp. Mer information om dessa ärenden finns i pressmeddelandet från regionstyrelsen 15 november.

Minskad energianvändning inom VGR

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag om åtgärder för att minska energianvändningen inom VGR. Mer information finns i pressmeddelandet från regionstyrelsen 15 november.

De tilldelas parasportstipendiet och pris för social hållbarhet

VGR uppmärksammar varje år idrottare som är goda förebilder och som står för fantastiska prestationer inom parasporten. Personer som därmed inspirerar andra att idrotta aktivt. VGR uppmärksammar även ledare som har ett brinnande engagemang för parasportrörelsen. På dagens sammanträde delade regionfullmäktige ut sju parasportstipendier.

Stipendiaterna är:

  • Elitnivå: Axel Wallin från Askim som tävlar i bordtennis och Marcus Malo från Göteborg som tävlar i golf
  • Regional/nationell nivå: Sofia Lundquist från Stenungsund som tävlar i paradressyr och Amanda Larsson från Mölndal som tävlar i racerunning.
  • Breddidrott/lag: Friidrott - Angereds Idrottssällskap
  • Ledare/idrottsguide: Martin Sahlbring från Uddevalla som är ledare i skyttesport för personer med intellektuell nedsättning och synnedsättning samt Marie Jaanson från Skepplanda som är ledare för personer med kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning inom fotboll

Läs mer på Västra Götalandsregionen utser årets parasportstipendiater 2022

Priset för social hållbarhet med fokus folkhälsa och mänskliga rättigheter går till Kielo Stenbacka för hennes helhjärtade arbete med ungdomars trygghet, möjligheter och jämlika förutsättningar. I motiveringen står det att Kielo arbetar prestigelöst, alltid är nåbar och alltid ger allt för alla andra utan att förvänta sig något tillbaka. Kielo, benämnd som hela områdets mormor, är en tillgång och kraft med sitt outtröttliga och långvariga engagemang.

Jämlikhet och lika rättigheter är ett av Västra Götalandsregionens övergripande mål för social hållbarhet. Det handlar bland annat om att ingen ska lämnas utanför och att de som är mest utsatta prioriteras. Det är en mänsklig rättighet och avgörande för en god folkhälsa.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-11-29 16:37