Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 3 december 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde idag att införa avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper från nästa influensasäsong och att godkänna en revidering av klimatväxlingsprogrammet.

Avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper införs nästa influensasäsong

Eva Olofsson (V) med flera föreslog i en motion att införa avgiftsfritt influensavaccin till riskgrupper och för de som är 65 år eller äldre. Tanken är att fler ska vaccinera sig, färre kommer att insjukna i influensa och sjukhusen kommer att avlastas, menar motionären.

Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har yttrat sig och samtliga remissinstanser biföll motionen.

Ett införande av avgiftsfritt säsongsinfluensavaccin innebär en kostnad för VGR, även om insatsen ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är en kostnadseffektiv åtgärd.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Ett tilläggsyrkande från Jonas Andersson (L) bifölls också och innebär att avgiftsfriheten startar med influensavaccinationssäsongen 2020/2021.

Revidering av klimatväxlingsprogram

Miljöplanen för 2017–2020 slår fast att Västra Götalandsregionen ska vara fossiloberoende 2020 genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2006. VGR:s program för klimatväxling infördes 2016 med syftet att växla upp den interna omställningen till fossiloberoende samt tydligare styra mot ett hållbart resande i tjänsten.

För att stärka den styrande effekten av klimatväxlingsprogrammet höjs avgiften på kortdistansflyg mellan Västra Götaland samt Stockholm, Köpenhamn och Oslo till 1000 kronor per enkelresa. I övrigt behålls de nuvarande klimatväxlingsavgifterna. Klimatväxlingsmedlen fokuseras fortsättningsvis till åtgärder för att ställa om organisationen till fossiloberoende, samt främja ett hållbart resande bland medarbetarna.

Regionfullmäktige godkänner det reviderade klimatväxlingsprogram med tillhörande klimatavgifter. Det reviderade klimatväxlingsprogrammet träder i kraft den 1 januari 2020. Klimatväxlingsavgifterna ska ses över vartannat år med bedömning om eventuell justering. Beslut om justeringar av klimatväxlingsprogrammet kommer i fortsättningen fastställas av regionstyrelsen.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionfullmäktiges ledamöter


Publicerad: