Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 13 november

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.

Personalpolitiska anslaget 2019 - tidigare satsningar fortsätter och flera förstärks

Det personalpolitiska anslaget är en del av regionstyrelsens detaljbudget för 2019 och anslaget uppgår 2019 till 1 297 miljoner kronor.

Regionstyrelsen slår nu fast fördelningen av anslaget. Inriktningen är att tidigare satsningar fortsätter, framför allt inom kompetensutveckling och hälsa- och arbetsmiljö. Mest pengar går till AT-platser, ST-tjänster i allmänmedicin, ersättning för arbete på obekvämarbetstid och specialistsjuksköterskeutbildning.

Förstärkningar har bland annat gjorts kring utökning av antalet AT-block med ytterligare 15 miljoner kronor samt riktade lönesatsningar till personal som arbetar obekväm arbetstid, ytterligare 155 miljoner kronor. Den centrala styrningen av ST-tjänster förstärks med 33 miljoner kronor.

Bland nya satsningar kan nämnas att det inrättas en koordinator för att kartlägga, tydliggöra och stärka arbetet för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården.

Koordinatortjänsten som driver och samordnar insatser för personer med legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES fortsätter.

Finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES

Regionstyrelsen avsätter fem miljoner kronor ur välfärdsbidraget 2019 till insatser för personer inom legitimationsyrken som utbildats utanför EU och EES. Insatserna är ett led i Västra Götalandsregionens (VGR) vilja att ta ett bredare samhällsansvar som arbetsgivare. Och en av orsakerna är behovet av att ta tillvara kompetens som nyanlända med sjukvårdsbakgrund har. 

Anslaget ska användas till följande insatser:

  • PLUS Intro, som är en utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor
  • praktisk tjänstgöring för personer med legitimationsyrken
  • praktik i sjukvården som förberedelse inför kunskapsproven.

En koordinatorstjänst som driver och samordnar de beskrivna insatserna, samt övriga frågor kring utlandsutbildade, finansieras ur det personalpolitiska anslaget 2019. 


Publicerad: