Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 januari 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om reviderad detaljbudget. Regionstyrelsen beslutade också att föreslå att regionfullmäktige godkänner ett förslag om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland om personer med spelmissbruk.

Reviderad detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2019

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om justerad budget för 2019. Regionstyrelsen fick genom beslutet ytterligare medel som fördelas i denna reviderade detaljbudget för 2019 som regionstyrelsen fastställde idag.

Följande justeringar i regionstyrelsens detaljbudget 2019 görs:

  • Regionfullmäktiges regionbidrag förstärks med 5,5 miljoner kronor till 90,1 miljoner kronor.
  • Regionstyrelsens regionbidrag och statsbidrag får ändrade belopp på grund av nytt anslag för Högsbo sjukhus samt justering mellan regionbidrag och statsbidrag.
  • Justering i tabell: Komplettering med projektbudget för Högsbo sjukhus, 5 miljoner kronor.
  • Personalpolitiskt anslag: Tillägg i tabell efter regionstyrelsens beslut 13 november (ST-medel Kungälvs sjukhus och Alingsås sjukhus).
  • Regionfullmäktige bekräftade i beslut i november 2018 att den nya styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård övertar ansvaret för Smittskydd från regionstyrelsen. Ekonomisk reglering sker senare under året.
  • Hantering av SOS-avtal överfört till hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför 2019.

 

Förslag om samarbete mellan VGR och kommuner i Västra Götaland kring personer med spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om personer med missbruk och beroende regleras i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet till 21 december 2020. Förslaget innebär att överenskommelsen kompletteras så även personer med spelmissbruk eller spelberoende omfattas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag om komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Publicerad: