Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 oktober 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge klartecken för nya växthus och besökscentrum på Göteborgs Botaniska trädgård, samt att fortsätta PCB-saneringen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Klartecken för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

För att stärka Göteborgs botaniska trädgårds lyskraft säger regionstyrelsen ja till nya växthus och nytt besökscentrum. Investeringen åtgärdar även brister och arbetsmiljöproblem i nuvarande växthus.

Nya växthus med ett integrerat besökscentrum innebär en ökad möjlighet för Göteborgs botaniska trädgård att stärkas som besöksmål året om. Det säkrar trädgårdens unika växtsamlingar och löser en rad allvarliga problem kring tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet.

Projektet genomförs i tre etapper där den sista etappen bedöms vara klar under 2026. Tillskapande och nyttjande av investeringen förutsätter att miljönämnden i det årliga budgetarbetet tilldelas ett utökad regionbidrag för Göteborgs botaniskas trädgårds uppdrag.

Regionstyrelsen beslutar att:

  • ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra investeringen ”Nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård” i enlighet med den anmälda genomförandeplaneringen och inom en investeringsutgift på totalt 487 miljoner kronor (löpande pris) vilket motsvarar 436 miljoner kronor i fast pris att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
  • ge styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård i uppdrag att genomföra ägarstyrda följdinvesteringar på totalt 60 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Fastighetsnämndens behov av tillkommande ram för konstnärlig utsmyckning i projektet om 4 miljoner kronor, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Miljönämndens behov av utökat regionbidrag, under byggtid och efter byggtid, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 17 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att hålla sig inom den beslutade ramen.

Fortsatt PCB-sanering på Skaraborgs sjukhus

Tidigare fanns planer på att bygga om mottagningsytor och entré på Skaraborgs Sjukhus Skövde  (SkaS) inklusive fortsatt PCB-sanering. Men förutsättningarna för sjukhuset har förändrats och vården anpassas nu till omställning, nära vård och digitalisering. Det påverkar behov och tillgänglighet och därmed behov av antal mottagningsrum och lokalresurser i övrigt.

Parallellt står SkaS inför stora ekonomiska utmaningar 2019 samt på sikt, delvis till följd av tidigare beslutade och nu pågående ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

Enligt lagkrav behöver den PCB som återstår i byggnaden saneras innan årsskiftet 2022/2023.

Regionstyrelsen beslutar att:

  • ge fastighetsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus i uppdrag att påbörja del ett av två i projektet ”PCB-sanering etapp 3” inom 102 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
  • ge fastighetsnämnden i uppdrag att hålla sig inom beslutad ram. 

Fastighetsnämndens behov av evakueringsmedel på totalt 15 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete liksom fastighetsnämndens behov av tillkommande hyresbidrag om 6,2 miljoner kronor.

Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att återkomma till regionstyrelsen med beslutsunderlag för del två av projektet inom en total investeringsutgift för hela projektet om 200–350 miljoner kronor (fast pris).

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: