Regionstyrelsen 21 februari 2023

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 21 februari bland annat att fortsätta planeringen för nio investeringsidéer, däribland fler tågfordon och nya operationssalar. Regionstyrelsen beslutade också att ersättningen till vårdcentraler för covidtester (PCR-tester) minskar från och med mars för att därefter tas bort helt.

Planeringen fortsätter för nio olika investeringsidéer  

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att planeringen ska fortsätta för nio av de elva investeringsidéer som kom in under hösten. Det handlar bland annat om: 

  • Västtrafik som ska arbeta vidare med avrop av 35 nya tågfordon.

  • NU-sjukvården som ska påbörja en förstudie om att bygga om operationssalar på Uddevalla sjukhus.  

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ska påbörja en förstudie om att samla vuxenoperation till en plats på Östra sjukhuset.  

Här kan du läsa mer om de olika investeringsidéerna.  

Ny hantering av tester och smittspårning för covid-19 

Från och med 2023 får inte längre regionerna ersättning av staten för testning av covid-19. Eftersom folkhälsomyndigheten fortfarande anser att covid-19 är en smittspårnings- och anmälningspliktig sjukdom har regionstyrelsen beslutat att ersättningen till vårdcentralerna ska finnas kvar under en tid, men att den fasas ut genom sänkt ersättning från 1 mars och att den upphör helt från och med 1 april 2023. Beslutet gäller även antigentester, det vill säga snabbtester. Om smittspridningen ökar, och regionerna på nytt får ersättning från staten, kan beslutet ändras.  

Förslag om ny alarmeringstjänst går vidare 

På sammanträdet beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna förslaget om ny alarmeringstjänst i VGR. Regionfullmäktige kommer att fatta sitt beslut på sammanträdet den 18 april 2023. Du kan läsa mer om förslaget på sidan Utredningen om framtidens alarmeringstjänst är färdig.  

 

Mer information:

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar