Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 28 augusti 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om förslag till medarbetarpolicy och om Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie.

Förslag till medarbetarpolicy

Enligt beslut i regionfullmäktige ska policyer ses över efter fem år. Inom personalområdet har man därför tagit chansen att sammanföra fem olika policyer*) till en ny medarbetarpolicy.

Policyn inleds med dessa stycken:

  • ”Du som medarbetare i Västra Götalandsregionen ska känna dig uppskattad, trivas med ditt arbete och få möjlighet att visa och utveckla din kompetens. Det är avgörande för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag – att bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland.
  • Det ställer krav på oss att förnya oss, utveckla vår organisation och utveckla våra arbetssätt. Nöjda medarbetare bidrar till ambitionen att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.”

Nyheter i policyn är bland annat en betoning på interaktion med invånarna, medarbetarnas engagemang och delaktighet, samt det goda chefskapet. Exempelvis står det i policyn om medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Meddelarfriheten värnas starkt och medarbetarnas kunskaper ska tas till vara och tillåtas utvecklas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar den nya medarbetarpolicyn för VGR och dess majoritetsägda bolag.

*) Den nya medarbetarpolicyn ersätter följande dokument: Personalvision 2021, Kompetensförsörjningspolicy, Lönepolicy, Policy för jämställdhet och mångfald samt Policy för hälsa och arbetsmiljö.

 

Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie

Den fördjupade förstudien av Sahlgrenska Life, som återrapporterades till ägarutskottet i mars, visade hur Hus 1 med en minskad volym kan innehålla laboratoriemedicinen och dess translationella kluster, kombinerat med Sahlgrenska Biobank och Gothia Forum. Den fördjupade förstudien ger även en översiktlig beskrivning av de verksamheter som nomineras av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet samt Sahlgrenska Science Park att kunna ingå i programmet för Hus 2 och 3.

Utredaren föreslår att Odontologihuset bör ingå i programarbetet för Sahlgrenska Life och en eventuell sammanbyggnad med Hus 3 bör beaktas. Ägaren av Odontologihuset har aviserat renoveringsbehov. Möjligheter och nackdelar med att fortsatt inhysa verksamheterna i Odontologihuset jämfört med att flytta till andra lokaler har undersökts. Utredningen visar att de två alternativen har jämförbara kostnader och verksamhetsstörningar under evakuering blir den mest kännbara negativa konsekvensen vid bägge alternativen.

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att:

  • till maj 2019 genomföra och redovisa ett programarbete rörande byggnadsprojektet Sahlgrenska Life Hus 1 i samverkan med Göteborgs Universitet.
  • medverka i programarbetet för Hus 2 och 3 samt nuvarande Odontologibyggnaden som deltar i ett samlat Sahlgrenska Life-koncept i samverkan med Göteborgs Universitet och berörda fastighetsägare.

Publicerad: